Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Strenge databeveiliging bij de hele Belastingdienst

1 februari 2017 12:06

Onderdeel van de modernisering van de Belastingdienst is het ontwikkelen van nieuwe datatechnieken voor slimmere handhaving. Gegevensbeveiliging staat hierbij centraal, want de Belastingdienst hecht aan zorgvuldig omgaan met gegevens van burgers en bedrijven. Dit is in lijn met wet- en regelgeving op het terrein van bescherming van (persoons)gegevens. Het strenge beleid geldt ook voor de externe partijen die voor de Belastingdienst werken.

De Belastingdienst investeert in modernisering van de interactie met burgers en bedrijven en informatiegestuurde handhaving op basis van data-analyse. Hiervoor ontwikkelt de zogenaamde Broedkamer, later de afdeling Data en Analytics (D&A), nieuwe datatechnieken. Het gaat daarbij om pilots die de Belastingdienst bij bewezen succes uitrolt. Vandaar de naam Broedkamer.

Beveiliging

Voor alle afdelingen van de Belastingdienst, dus ook voor D&A, geldt een streng toegangs- en databeveiligingsbeleid. Dit is in lijn met de wet- en regelgeving op het terrein van bescherming van (persoons)gegevens. Vanaf de start heeft logging en monitoring plaatsgevonden. Bij de Belastingdienst, dus ook D&A, wordt bijgehouden wie wanneer het pand en/of ruimtes betreden en wie wanneer welke applicaties heeft gebruikt.

De Belastingdienst laat regelmatig de informatiebeveiliging controleren door onafhankelijke partijen. De beveiliging wordt bijvoorbeeld ook periodiek beoordeeld door de Auditdienst Rijk. Deze dienst is eerder gevraagd te adviseren wat de Belastingdienst aanvullend kan doen in de beveiliging bij D&A. Dat heeft aanbevelingen opgeleverd over een verdergaande logging en monitoring zoals het monitoren welke dataverwerkingen zijn uitgevoerd.

Ondersteuning door externen

Voor de ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de Broedkamer is gekozen voor de inzet van externen van het bureau Accenture. Dit omdat het ontwikkelen van innovaties niet alleen met eigen mensen mogelijk is. Bovendien is voor zulke innovaties marktexpertise nodig. Hiervoor is een aanbesteding uitgevoerd. Tot nu toe is niet gebleken dat er bij deze aanbesteding onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Op basis van recente signalen wordt de aanbesteding echter extern verder onderzocht.
Nu de afdeling D&A zich heeft ontwikkeld, is de externe inzet verminderd en bestaat D&A grotendeels uit medewerkers van de Belastingdienst zelf.

Investeringsagenda

De modernisering van de Belastingdienst is gericht op een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer ‘in control’ is. Het vernieuwingsprogramma staat beschreven in de Investeringsagenda.

Zie ook