Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Staatssecretaris reageert op foutieve informatievoorziening Commissie van Wijzen

13 juli 2020 17:29

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen komt in een brief aan de Tweede Kamer terug op de eerder gemelde fout in de informatievoorziening aan de Commissie van Wijzen. Ze meldt wat er mis ging, hoe dat kon gebeuren en welke maatregelen dat in de toekomst moeten voorkomen. Ook stelt ze dat de Commissie de acht niet met CAF-11 vergelijkbare zaken opnieuw gaat bekijken.

Dit naar aanleiding van Kamervragen over de fout bij informatievoorziening van de Commissie van Wijzen. Hiervan stelde de staatssecretaris op 23 juni j.l. de Tweede Kamer op de hoogte. Het oordeel van de staatssecretaris is dat de Commissie niets te verwijten valt, maar dat de oorzaak ligt bij per ongeluk foutief verstrekte informatie door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen UHT.

Waarom ging het fout?

Het ging mis omdat de zogenaamde ‘combi rappel/stops’, waarbij gelijktijdig met het versturen van het rappel de toeslag al werd stopgezet, ten onrechte als reguliere rappel zijn geteld. Als dat niet was gebeurd, was de Commissie wellicht tot een andere conclusie gekomen.

De staatssecretaris begrijpt dat het pijnlijk is dat juist een fout is gemaakt bij de organisatie die speciaal is opgericht om gedupeerde ouders te helpen. Ze duidt dat door de Kamer erop te wijzen dat de 400 fte tellende organisatie UHT heel recent is opgericht: ‘Aangezien deze hersteloperatie maatwerk betreft voor de gedupeerde ouders en daarmee zeer arbeidsintensief is, zijn fouten helaas nooit volledig uit te sluiten. Daarbij wordt een precaire balans tussen zorgvuldigheid en snelheid gezocht. De bemensing bestaat grotendeels uit medewerkers die nog weinig ervaring hebben met de processen van Toeslagen. Hiervoor is gekozen om ook de aan uw Kamer beloofde onafhankelijkheid van eerdere fraudeonderzoeken te kunnen waarmaken.’

Excuses en vervolgstappen

De staatssecretaris bood eerder al haar excuses aan de Kamer aan voor de fout in de informatievoorziening en gaf toen aan dat de opzet en werking van UHT worden doorgelicht door een extern bureau. Daarnaast zijn voor het versterken van het management van UHT op korte termijn nieuwe benoemingen te verwachten.
Omdat de Commissie van Wijzen op basis van verkeerde en onvolledige informatie oordeelde dat CAF-dossier Anker niet vergelijkbaar is met de eerdere casuïstiek van CAF 11, krijgen de dossiers van ouders betrokken bij CAF-Anker een herbeoordeling. Het gaat hierbij om 8 CAF-zaken waarin de ouders een brief hebben gekregen dat hun zaak niet vergelijkbaar is met CAF 11. Na 1 september worden deze ouders op de hoogte gesteld van het nieuwe advies van de Commissie.

Voortaan fouten voorkomen

Een interne vaktechnische toets en een tweemaandelijkse beoordeling van een onafhankelijke externe partij moeten voortaan fouten voorkomen in het aanleveren van informatie aan de Commissie van Wijzen. Naar aanleiding van de bevindingen uit de herbeoordeling en de parallel lopende individuele beoordelingen in de reeds als vergelijkbaar geachte CAF-zaken wordt een passende werkwijze bepaald voor de overige CAF-zaken, die de Commissie Donner niet aanmerkte als mogelijk vergelijkbaar of als waarschijnlijk vergelijkbaar met CAF 11. Hierover volgt informatie na nader onderzoek.

Wat ging mis bij CAF Anker?

Beoordeling van dossiers vindt plaats aan de hand van 5 criteria die Adviescommissie Uitvoering Toeslagen ook hanteerde in haar eindrapport bij het bepalen of andere dossiers vergelijkbaar waren met CAF-11. 1 criterium betreft de onwettige ‘combi rappel/stops’, waarbij gelijktijdig met het versturen van het rappel de toeslag al werd stopgezet. Volgens de wet moet de burger een tweede krijgen om stukken aan te leveren voordat eventueel de toeslag wordt stopgezet. En dat is verzuimd bij CAF-Anker.

Voortgang

De staatssecretaris belooft aan de Tweede Kamer in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag nader te informeren over de voortgang van deze acties en de externe doorlichting.

Meer informatie