Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Staatssecretaris pakt achterstand bezwaren aan

26 november 2018 16:40

Een serie maatregelen moet er voor zorgen dat de Belastingdienst bezwaren weer binnen de vooraf afgesproken termijn van 6 weken behandelt. De dienst zet in op externe inhuur, extra werving van nieuwe medewerkers en het aanpassen van processen om op termijn weer volgens de norm 90-95% van de bezwaren op tijd af te doen. Dat meldt staatssecretaris Snel vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de algemene wet bestuursrecht moet een bezwaar in principe binnen 6 weken zijn behandeld. De Belastingdienst streeft ernaar om dat bij 90 tot 95% van de bezwaren te doen. Dat lukte tot 1 oktober van dit jaar maar in 80% van de gevallen. Dit speelt bijvoorbeeld bij de onderdelen inkomensheffing en omzetbelasting, waar veel van dit soort bezwaren binnenkomen en het dienstonderdeel Douane.

Onnodige onzekerheid

‘De burger moet dus steeds langer wachten op de beslissing op zijn bezwaar en het eventueel verminderen van zijn aanslag. Dat leidt tot onnodige onzekerheid. Dat vind ik een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling die ik wil keren’, stelt staatssecretaris Snel. De oorzaken van de oplopende bezwaarduur zijn divers. Er is een tekort aan medewerkers die de bezwaren kunnen behandelen. Ook zijn nieuwe ict-systemen niet op tijd klaar of kennen kinderziektes. Verder blijkt er onvoldoende managementinformatie te zijn om op tijd bij te sturen als de termijnen oplopen.

Maatregelen

Bij het onderdeel inkomstenheffing zijn door de aantrekkende arbeidsmarkt slechts de helft van de eerder aangekondigde 200 extra uitzendkrachten aan het werk. Daarom gaat de Belastingdienst tijdelijk gebruik maken van een extern bureau. Dat heeft medewerkers in dienst die direct inzetbaar zijn en ervaring hebben met het behandelen van bezwaren voor andere overheidsorganisaties. Deze medewerkers doen dat volledig onder verantwoordelijkheid van de Belastingdienst en de belastinginspecteur.

Daarnaast worden tot 2023 extra mensen aangenomen en werkt de Belastingdienst aan een structurele daling van het aantal te behandelen bezwaren. Zo worden door particulieren ingediende wijzigingen van en aanvullingen op een aangifte niet meer behandeld als een bezwaar maar voor zover mogelijk bij de vaststelling van de aanslag meegenomen. Hiermee wordt het proces eenvoudiger en minder tijdrovend, zonder dat de rechtsbescherming van de burger wordt aangetast.  Ook moet een online voorziening voor het indienen van bezwaren de doorlooptijd verder verkorten.

Hogere prioriteit

Bij de omzetbelasting loopt de termijn op omdat er prioriteit is gegeven aan de behandeling van teruggaafverzoeken omzetbelasting bij de aanschaf van zonnepanelen. Ook hier volgen 3 maatregelen: binnen de bestaande capaciteit komen meer mensen voor het behandelen van bezwaren, er worden extra medewerkers aangenomen en het afhandelen van bezwaren krijgt een hogere prioriteit bij de verdelingen van het werk.

De Douane zet in op een standaardisatie van het proces, het verbeteren van de managementinformatie en een betere analyse van de werkvoorraad om meer bezwaren op tijd te behandelen. Ook kijkt de Douane nadrukkelijk naar manieren om de bezwaren te voorkomen door bijvoorbeeld fouten in de aangifte zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor gaat ze in gesprek met het bedrijfsleven.

Deze stappen komen nog bovenop de maatregelen uit de Kamerbrief Beheerst Vernieuwen. Wel geeft de staatssecretaris aan dat de resultaten ervan mogelijk pas eind 2019 duidelijk merkbaar zijn.

De brief aan de Kamer is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl