Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Wie zijn we?

Wat is de missie van de Belastingdienst? Welke taken voert de Belastingdienst uit? Vanuit welke visie ontwikkelt de organisatie zich? Hoe houden we daarbij rekening met maatschappelijke uitdagingen? Daarover leest u op deze pagina, of bekijk de corporate video.

 

Missie

De Belastingdienst is onderdeel van de Rijksoverheid en binnen die Rijksoverheid van het Ministerie van Financiën. Dat betekent dat de Belastingdienst de missie van de Rijksoverheid en de missie van het Ministerie van Financiën tot de zijne maakt. Daarbinnen heeft de Belastingdienst het fundament van zijn handelen neergelegd in zijn missie:

‘De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doet de dienst door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen en toeslagen uit te keren. Daarnaast draagt de Belastingdienst bij aan een financieel gezonde, concurrerende en veilige Europese Unie.’

Onze taken

De Belastingdienst geeft uitvoering aan:

 • De heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
 • De controle op de naleving van wetgeving betreffende in-, uit- en doorvoer van goederen, en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit.
 • De toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen.
 • De opsporing op al de hiervóór genoemde terreinen.

Onze bevoegdheden

De Belastingdienst heeft speciale bevoegdheden om zijn taken te kunnen uitvoeren.

Visie: de maatschappelijke uitdagingen

De Belastingdienst heeft een visie gemaakt op hoe de organisatie zich moet ontwikkelen. Leidend daarbij zijn de ontwikkelingen in de samenleving.

Realisatie van de visie vraagt om een werkomgeving die medewerkers de kans biedt goed toegerust en gemotiveerd hun taken te vervullen. Constante aandacht voor de ontwikkeling van vakmanschap, cultuur en leiderschap is daarom geboden.
Onderzoek laat zien dat burgers en bedrijven vooral verwachten dat de Belastingdienst de complexiteit aanpakt en ervoor zorgt dat de naleving van regels makkelijker wordt. Zij willen snel en simpel zaken kunnen doen, weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.

Ook verwachten zij dat de Belastingdienst oog houdt voor de menselijke maat; terwijl de digitalisering doorzet, groeit tegelijkertijd de behoefte aan een empathische overheid die ervoor zorgt dat niemand buiten de boot valt en die maatwerk kan bieden aan individuen. De uitdaging is een digitale dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet.

Een derde belangrijk thema is transparantie. Overheidsdiensten moeten meer inzicht in hun functioneren geven. Niet alleen het eindresultaat van besluitvorming of beleid is van belang, minstens zo belangrijk is de manier waarop tot besluiten is gekomen. In dialoog en in samenwerking met relevante partijen en aanspreekbaar op de keuzes die worden gemaakt.

Visie: de opdracht

Als antwoord op deze uitdagingen heeft de Belastingdienst zijn visie geformuleerd. Die is samengevat in de opdracht: Burgers en bedrijven centraal, proactief, samen en deskundig.

 1. Burgers en bedrijven centraal. Dat wil zeggen dat burgers en bedrijven een passende behandeling krijgen, zowel in de dienstverlening als in het toezicht. Burgers en bedrijven zien één Belastingdienst en zij begrijpen waar ze aan toe zijn.
 2. Proactief. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst zo opereert dat fouten worden voorkomen in plaats van ze achteraf te herstellen. Processen zijn zo ingericht dat zoveel mogelijk zaken in één keer goed gaan. Burgers en bedrijven kunnen veilig zaken doen en de werkwijze is digitaal waar het kan/moet.
 3. Samen: Dat wil zeggen dat de Belastingdienst opereert als onderdeel van één overheid en open en in verbinding is met zijn externe partners.
 4. Deskundig: Dat wil zeggen dat de Belastingdienst investeert in het vakmanschap en ontwikkeling van zijn medewerkers.

Visie: de uitwerking in het vernieuwingsprogramma

De Belastingdienst vernieuwt om uitwerking te geven aan zijn visie. In 2015 startte de Investeringsagenda, een meerjarig veranderprogramma. Inmiddels is dit programma herijkt. In het voorjaar van 2018 heeft de staatssecretaris bepaald hoe hij de komende jaren beheerst met de vernieuwing van de Belastingdienst verder wil gaan. Naast de vernieuwing van de primaire processen, worden ook de sturing, de ICT en het personeelsbestand gemoderniseerd.

Basiswaarden

Burgers en bedrijven moeten op de overheid – en dus op de Belastingdienst - kunnen vertrouwen. Burgers zijn in veel opzichten afhankelijk van de overheid. Bovendien kunnen overheidsbesluiten diep ingrijpen in het leven van burgers. Daarom moet de overheid integer zijn. Wat integriteit betekent is beschreven in de Integriteitscode Rijk. De Belastingdienst sluit hierbij aan.

De Belastingdienst kent 3 basiswaarden: geloofwaardig, zorgvuldig en verantwoordelijk.

 • Geloofwaardig wil zeggen: onafhankelijk, onkreukbaar, eerlijk.
 • Verantwoordelijk wil zeggen: transparant, aanspreekbaar, betrokken.
 • Zorgvuldig wil zeggen: afgewogen, procedureel, betrouwbaar.

Het verhaal van de Belastingdienst

De Belastingdienst bestaat al ruim 200 jaar. Ondanks alle veranderingen is de opdracht eigenlijk nauwelijks veranderd: ervoor zorgen dat de belastingen eerlijk en zorgvuldig worden geheven.

Lees meer over de ontwikkeling van de organisatie in het corporate verhaal van de Belastingdienst.