Direct naar inhoud
Naar de homepage

Hoe zijn we georganiseerd?

Nederlands traatbeeld

Taken

De Belastingdienst valt onder het Ministerie van Financiën. Om onze taken uit te voeren hebben we vier organisatieonderdelen: Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD.

Belastingen

De overheid heeft inkomsten nodig voor onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg. Voor sociale zekerheid, snelwegen, spoorlijnen en nog veel meer. Burgers en bedrijven betalen hiervoor belasting en premies. Het onderdeel Belastingen heft die belastingen en premies, controleert de belastingaangifte van burgers en bedrijven en int het belastinggeld.

Toeslagen

Veel mensen hebben recht op inkomensondersteuning, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Het onderdeel Toeslagen heeft als taak om deze toeslagen uit te betalen. We controleren ook of iedereen die toeslag ontvangt daar ook recht op heeft.

Douane

De Nederlandse Douane is ook onderdeel van de Belastingdienst. De Douane controleert de in-, uit- en doorvoer van goederen. De Douane zorgt voor de heffing en inning van de binnenlandse accijnzen en de Europese invoerrechten. De Douane controleert ook of de goederen voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Fiod

De FIOD is de opsporingsorganisatie van de Belastingdienst. De FIOD voorkomt en bestrijdt fiscale en financiële fraude.

Bevoegdheden

De Belastingdienst heeft speciale bevoegdheden om haar taken te kunnen uitvoeren.

Organogram