Go directly to content
Naar de homepage

Hoe zijn we georganiseerd?

Nederlands traatbeeld

De Belastingdienst voert met bijna 30.000 medewerkers een groot aantal wetten en belastingmiddelen uit zoals de loonbelasting en de omzetbelasting. Het grootste deel van de medewerkers werkt voor de belastingplichtigen, douaneklanten en toeslaggerechtigden. De rest van de medewerkers werkt bij de facilitaire bedrijven, concerndirecties en corporate diensten binnen de Belastingdienst, zoals op het gebied van Personeel en organisatie en Vaktechniek.

Organisatie van de Belastingdienst

De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën.

In 2018 heeft de Belastingdienst een nieuwe topstructuur ingevoerd. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn opnieuw vastgelegd. In deze toekomstvaste organisatiestructuur zijn er 3 lagen:

  • Uitvoerende taken door de primaire processen
  • Strategie, kaders en uitvoeringsbeleid door de concerndirecties
  • Ondersteunende taken door de corporate diensten en shared service organisaties

Uitvoerende taken

De uitvoerende taken zijn de basis van de Belastingdienst, direct aangestuurd door de directeur-generaal Belastingdienst. Dit zijn de organisatieonderdelen die elke dag de kerntaken van de Belastingdienst uitvoeren, zoals belastingen innen en toeslagen uitkeren:

Strategie, kaders en uitvoeringsbeleid

Een aantal concerndirecties is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kaders en het uitvoeringsbeleid: Fiscale en Juridische zaken, Informatievoorziening en Databeheersing, Uitvoerings- en Handhavingsbeleid, Organisatie en Personeel en Innovatie en Strategie.

Daarnaast is er een concerndirectie Control en Financiën die apart staat van de bedrijfsvoering.

Ondersteunende taken

Om de uitvoerende taken te ondersteunen, is er een aantal Corporate Diensten en Shared Service Organisaties (SSO’s), aangestuurd door de plaatsvervangend directeur-generaal. Dit zijn de Corporate Diensten Vaktechniek, Datafundamenten en Analyse en Communicatie. Onze Shared Service Organisaties zijn Financieel en Managementinformatie, Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, Organisatie en Personeel en Switch.

Organogram