Go directly to content
Naar de homepage

Hoe ziet Nederland de Belastingdienst?

Mensen en bedrijvigheid op marktplein

De Belastingdienst heeft contact met vrijwel alle burgers en bedrijven in Nederland. De Belastingdienst wil graag weten hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke dienstverleners en andere groepen aankijken tegen de organisatie. Via verschillende onderzoeken krijgen we inzicht in o.a. de klanttevredenheid en de beeldvorming over de organisatie.

De Fiscale Monitor 2017

Jaarlijks meet de Belastingdienst de klanttevredenheid van belastingplichtigen, toeslaggerechtigden, douaneklanten en dienstverleners over de Belastingdienst. De Fiscale Monitor bevat onderwerpen als:

  • Functioneren en imago
  • Waardering van de dienstverlening
  • Aangifteproces en aanvraag toeslagen
  • Belastingmoraal en compliance.

Beeldvormingsonderzoek

In opdracht van de Belastingdienst bracht een onafhankelijk onderzoeksbureau, Motivaction, de beeldvorming over de Belastingdienst in kaart. De Belastingdienst startte in 2015 een meerjarig veranderprogramma en heeft in deze periode behoefte aan inzicht in de beeldvorming over de organisatie en factoren die de beeldvorming beïnvloeden. Motivaction voerde in 2016 een onderzoek uit naar de reputatie onder verschillende groepen in de samenleving zoals maatschappelijk dienstverleners, samenwerkingspartners, intermediairs, burgers en bedrijven.

Zie ook