Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Uitvoering Belastingplan door Belastingdienst

Software ontwikkelaars aan het werk nav wijzigingen belastingplan

Ieder jaar gaat de Belastingdienst meteen na Prinsjesdag aan de slag met de voorbereidingen voor de uitvoering van het nieuwe Belastingplan. De meeste wijzigingen gaan namelijk al per 1 januari in.

Voor de inkomstenbelasting en loonheffingen moet de Belastingdienst in november al producten voor het nieuwe jaar hebben afgerond. Dat is nodig om tijdig ruim 4,5 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting te kunnen verzenden. Burgers die zo’n voorlopige aanslag hebben aangevraagd, krijgen deze voorafgaand aan een belastingjaar, zodat ze bijvoorbeeld gedurende dit jaar hypotheekrenteaftrek ontvangen. Ook hebben softwareontwikkelaars tijd nodig om alle wijzigingen te verwerken in de software die ze leveren aan werkgevers en uitkeringsinstanties. Dat is nodig om vanaf 1 januari de juiste salarissen en uitkeringen uit te betalen.

Ontwikkeling Belastingplan

infographic_belastingplan_1684x2865De Belastingdienst is ook betrokken bij de ontwikkeling van het Belastingplan. Nadat de wetgevers van Financiën de voornemens van het Kabinet voor het nieuwe jaar hebben uitgewerkt, toetst de Belastingdienst het plan op uitvoerbaarheid. Deze zogeheten uitvoeringstoets geeft antwoord op belangrijke vragen. Is het plan haalbaar? Wat is er nodig om de voorstellen tijdig in te kunnen voeren? Wat betekent het plan voor de communicatie tussen de Belastingdienst en burgers en bedrijven?
Het doel van de uitvoeringstoets is de consequenties van de maatregelen voor de Belastingdienst zo goed mogelijk in beeld te brengen. De uitvoeringstoetsen worden voorgelegd aan het Kabinet en gaan met de wetsvoorstellen mee naar het parlement. Nadat de Tweede Kamer met de voorstellen heeft ingestemd, gaat het Belastingplan voor een laatste beoordeling naar de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer wordt medio december over het pakket gestemd. Zie Infographic proces Belastingplan.

Voorbereidingen uitvoering Belastingplan

De Belastingdienst moet de wijzigingen voor het nieuwe jaar verwerken in de eigen automatiseringsystemen en op Belastingdienst.nl. Voor sommige wijzigingen kan gewacht worden op definitieve politieke besluitvorming en goedkeuring van Tweede en Eerste Kamer. Maar voor de inkomstenbelasting en loonheffingen kan dat niet.

Werkzaamheden Inkomstenbelasting

Om de ruim 4,5 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting rond de jaarwisseling te kunnen versturen, moet de Belastingdienst meteen na Prinsjesdag aan de slag. Het aanslagsysteem moet gevuld worden met de nieuwe cijfers en rekenregels. Na de testfase worden deze aanslagen alvast klaargezet in dat systeem.
In de laatste weken van het jaar gaan eerst de aanslagen de deur uit voor burgers en bedrijven die te veel belasting zouden betalen, en dus geld terugkrijgen. De uitbetaling kan dan meteen in januari starten. Meteen na Nieuwjaar volgen de aanslagen voor burgers en bedrijven die belasting bij moeten betalen.
Deze werkwijze is realiseerbaar doordat de dienst al voor de definitieve politieke besluitvorming het aanslagsysteem aanpast. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven niet onnodig lang op een belastingteruggaaf te wachten. Bovendien is de Belastingdienst in het begin van een jaar druk met het nieuwe aangifteprogramma. Dat moet op 1 maart volledig getest klaar staan voor de definitieve aangifte.

Werkzaamheden Loonheffing

Om te zorgen dat vanaf 1 januari de juiste lonen en uitkeringen uitbetaald kunnen worden, moeten in november nieuwe loonbelastingregels en loonbelastingtabellen opgeleverd worden aan zo’n 120 externe softwareontwikkelaars. De afspraak is dat de Belastingdienst dat uiterlijk 22 november doet. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de cijfers na de stemmingen in de Tweede Kamer over de nieuwe plannen die doorgaans medio november plaatsvinden. De softwareontwikkelaars voorzien op hun beurt werkgevers en uitkeringsinstanties tijdig van nieuwe software, voor de eerste uitbetaling van lonen en uitkeringen in het nieuwe jaar.

Communicatie over Belastingplan

Intermediairdagen belastingdienst

Behalve aanpassingen in de automatisering past de Belastingdienst in het laatste kwartaal ook webpagina’s aan en informeert externe samenwerkingspartijen over het Belastingplan. Zo worden tijdens de Intermediairdagen in november en december de fiscaal dienstverleners geïnformeerd.

Ook voor maatschappelijke organisaties, die burgers helpen met belastingzaken, zijn er bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden sociaal raadslieden, bewindvoerders, vak- en ouderenbonden en vrijwilligers bijgepraat door medewerkers van de Belastingdienst.

Zie ook