Over de Belastingdienst

Wie zijn we?

Wat is missie van de Belastingdienst? Welke taken voert de Belastingdienst uit? Vanuit welke visie ontwikkelt de organisatie zich? Hoe houden we daarbij rekening met maatschappelijke uitdagingen? Bekijk meer […]

Hoe werken we?

Volgens welke strategie werkt de Belastingdienst? Hoe handhaven we, nu en in de toekomst? En welke rol spelen gegevens en data-analyse daarbij? Op deze pagina leest u daarover meer. Bekijk meer […]

Hoe vernieuwen we?

De Belastingdienst past zijn dienstverlening en toezicht aan aan de eisen van deze tijd. Op deze pagina leest u hoe we vernieuwen. Lees meer […]

Hoe zijn we georganiseerd?

Hoe is de Belastingdienst georganiseerd? Op deze pagina vindt u informatie over de leiding, de topstructuur en het organogram van de Belastingdienst. Lees meer […]

Hoe ziet Nederland de Belastingdienst?

De Belastingdienst wil graag weten hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke dienstverleners en andere groepen aankijken tegen de organisatie. Bekijk hoe we via verschillende onderzoeken inzicht krijgen in de klanttevredenheid en beeldvorming over de organisatie […]