Over de Belastingdienst

Hoe werken we?

Uit onderzoek blijkt dat burgers en bedrijven de Belastingdienst waarderen als wij een aantal beloften waarmaken: rechtvaardig, snel, beschermend, duidelijk en juist. Wij werken volgens deze beloften. Benieuwd naar onze dienstverlening, handhaving en samenwerkingsverbanden? Bekijk meer […]

Waar werken we naartoe?

In 2015 startte de Belastingdienst een ingrijpend meerjarig veranderprogramma (de Investeringsagenda). Inzet is te zorgen voor een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer in control is. Modernisering van de interactie en versterking van data-analyse staan in de aanpak centraal. Bekijk de veranderingen […]

Hoe zijn we georganiseerd?

De Belastingdienst werkt vanuit doelen, een missie en een visie. Om onze taken uit te voeren hebben we vier organisatieonderdelen: Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD. Met speciale bevoegdheden kunnen we onze taken uitvoeren. Bekijk hoe we georganiseerd zijn […]

Hoe ziet Nederland de Belastingdienst?

De Belastingdienst wil graag weten hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke dienstverleners en andere groepen aankijken tegen de organisatie. Bekijk hoe we via verschillende onderzoeken inzicht krijgen in de klanttevredenheid en beeldvorming over de organisatie […]