Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Ouders krijgen vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang

5 juni 2015 18:22

Straks weten ouders van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. Hiervoor wil het kabinet vanaf 1 januari 2018 een nieuwe financieringsystematiek invoeren. De uitvoering gaat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doen. De Belastingdienst blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van kinderopvangtoeslag uit eerdere jaren.

Dat staat in een brief waarmee het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer op 5 juni heeft geïnformeerd. De afgelopen maanden is gekeken of rechtstreekse uitbetaling aan de kinderopvanginstellingen vormgegeven kan worden.

Toetsing

In de brief van SZW wordt beschreven hoe het kabinet deze plannen verder gaat uitwerken en dat gestart wordt met de wetgeving en de voorbereiding van de implementatie. Bij deze uitwerking wordt het beoogde stelsel getoetst op drie onderdelen: de uitvoeringskosten, de inrichting van de toezichtketen en de ICT-infrastructuur.

Uitfaseren

Verwacht wordt dat de uitwerking van de plannen in het voorjaar van 2016 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Wanneer wordt gekozen voor de nieuwe financieringsystematiek, zullen de werkzaamheden voor de uitvoering van de kinderopvangtoeslag worden uitgefaseerd bij de Belastingdienst.