Ga direct naar de inhoud

Oordeel over algemeen functioneren

Publicatiedatum 19-04-2022

De gegevens op deze pagina laten zien hoe Nederland naar het functioneren van de Belastingdienst (inclusief Douane en Toeslagen) kijkt. Vinden mensen bijvoorbeeld dat hun aangiftes snel genoeg afgehandeld worden? Welk rapportcijfer geven ze de Belastingdienst?

Rapportcijfer functioneren Belastingdienst

  Het gemiddelde cijfer dat de 7 doelgroepen geven voor de manier waarop de Belastingdienst in 2021 in het algemeen functioneert is een 6,6. Rapportcijfer functioneren Belastingdienst in 2021: 5 of lager (19%), 6 (19%), 7 (33%), 8 of hoger (30%).

  Welk rapportcijfer geeft men de Belastingdienst

  Schaal 0-10

  Ten opzichte van de afgelopen 3 jaar is het gemiddelde oordeel iets gedaald. Gemiddelde rapportcijfer per jaar: 2010 (6,4), 2011 (6,4), 2012 (6,5), 2013 (6,6), 2014 (6,4), 2015 (6,4), 2016 (6,4), 2017 (6,5), 2018 (6,7), 2019 (6,7), 2020 (6,7), 2021 (6,6).

  Tevredenheid website Belastingdienst

   Tevredenheid BelastingTelefoon

    • Over de website is circa 95% van de mensen in 2021 'neutraal' tot 'zeer tevreden'. De gemiddelde score is 3,7 op een schaal van 1 tot 5. Tevredenheid website Belastingdienst in 2021: zeer ontevreden (0%), ontevreden (4%), neutraal (33%), tevreden (55%), zeer tevreden (8%).
    • Ruim driekwart van de mensen is 'neutraal' tot 'zeer tevreden' over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon in 2021. De gemiddelde tevredenheid op een schaal van 1 tot 5 is 3,2. Tevredenheid BelastingTelefoon in 2021: zeer ontevreden (6%), ontevreden (17%), neutraal (36%), tevreden (34%), zeer tevreden (7%).

    Snelheid afhandeling aangiftes, aanvragen en wijzigingen

    Snelheid waarmee Belastingdienst geld terugstort

    • Ongeveer 85% van de ondervraagden is 'neutraal' tot 'zeer tevreden' over de snelheid waarmee de Belastingdienst aangiftes, aanvragen en/of wijzigingen in 2021 afhandelt, een 3,3 op een schaal van 1 tot 5. Snelheid afhandeling aangiftes, aanvragen en wijzigingen in 2021: zeer traag (4%), traag (11%), neutraal (42%), snel (35%), zeer snel (8%).
    • Gemiddeld vindt 87% dat de Belastingdienst in 2021 'neutraal' tot 'zeer snel' geld terugstort. Dat is op een vijfpuntsschaal een 3,6. Deze vraag is niet gesteld aan grote ondernemingen. Snelheid waarmee Belastingdienst geld terugstort in 2021: zeer traag (3%), traag (10%), neutraal (27%), snel (45%), zeer snel (16%).

    Resultaten Fiscale Monitor 2021

    Wil je meer resultaten bekijken vanuit dit onderzoek? Bekijk dan de rapportage en tabellen van de fiscale monitor 2021. Of bekijk de resultaten van een van de andere thema’s:

    Deel deze pagina