Ga direct naar de inhoud

Belastingmoraal

Publicatiedatum 19-04-2022

Wat vinden mensen ervan dat ze belasting moeten betalen? En hoe kijkt men aan tegen fraude? De grafieken en diagrammen op deze pagina geven een beeld van de belastingmoraal in Nederland.

Belastingmoraal

Schaal 1-5

De belastingmoraal zegt iets over de mate waarin de motivatie om de belastingregels na te leven, uit burgers en bedrijven zelf komt. Hoe hoger de score op een vijfpuntsschaal, hoe sterker men gemotiveerd is om die regels na te leven. Gemiddeld wordt in 2021 een 3,88 gescoord, de belastingmoraal is het hoogste bij de maatschappelijk intermediairs (4,10) en het laagste bij de particuliere belastingplichtigen (3,64). Verder geldt: douane (4,05), fiscaal dienstverleners (3,92), ondernemers (3,90) en toeslaggerechtigden (3,68).

Belastingmoraal afgelopen jaren

Schaal 1-5

De belastingmoraal vertoont enige schommeling van jaar tot jaar, maar blijft de afgelopen jaren min of meer gelijk bij elke doelgroep. Belastingmoraal afgelopen jaren (op een schaal van 1 tot 5): 2010 (3,87), 2011 (3,90), 2012 (3,96), 2013 (3,99), 2014 (3,88), 2015 (3,82), 2016 (3,85), 2017 (3,86), 2018 (3,85), 2019 (3,87), 2020 (3,93) en 2021 (3,88).

Non-compliance

Schaal 1-5

Compliance houdt in de mate waarin men daadwerkelijk aan de belastingregels voldoet. Bij non-compliance geldt, hoe hoger het cijfer, hoe minder compliant. Op een vijfpuntsschaal wordt op non-compliance een gemiddelde van 1,81 gescoord. Particulieren en toeslaggerechtigden zijn met een 2,21 en 2,60 minder compliant dan de andere doelgroepen. Voor die andere groepen geldt: maatschappelijk intermediairs (1,81), ondernemers (1,64), fiscaal dienstverleners (1,55), douane (1,46) en grote ondernemingen (1,37).

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

  Is fraude aanvaardbaar? Hierop antwoordt 73% met 'volstrekt onaanvaardbaar' en 16% met 'onaanvaardbaar'. Verder luidt het antwoord: neutraal (6%), aanvaardbaar (2%) en volstrekt aanvaardbaar (3%)

  Gevoel bij belasting betalen

   Gevraagd naar het gevoel dat men heeft bij belasting betalen is 3 antwoordmogelijkheden voorgelegd: ik draag iets bij (52%), ik sta iets af (36%), er wordt mij iets afgenomen (12%).

   Resultaten Fiscale Monitor 2021

   Wil je meer resultaten bekijken vanuit dit onderzoek? Bekijk dan de rapportage en tabellen van de fiscale monitor 2021. Of bekijk de resultaten van een van de andere thema’s:

   Deel deze pagina