Ga direct naar de inhoud

Aantal medewerkers (feiten en cijfers)

Publicatiedatum 12-08-2022

Aantal medewerkers in fte

Het aantal fte (voltijdsequivalent) is de laatste jaren licht gestegen van 22.966 in 2019 naar 23.101 in 2020 en 24.119 in 2021.

Verhouding aantal mannen en vrouwen op basis van aantal fte (2021)

De verhouding mannen/vrouwen bij de Belastingdienst was in 2021 respectievelijk 57% en 43% op basis van het aantal fte. In 2020 was de verhouding mannen/vrouwen nog 59% en 41% en in 2019 respectievelijk 60% en 40%.

Pijldatum: december 2019, december 2020 en december 2021.

Zie ook

Deel deze pagina