Ga direct naar de inhoud

Belastingmoraal

Wat vinden mensen ervan dat ze belasting moeten betalen? En hoe kijkt men aan tegen fraude? De grafieken en diagrammen op deze pagina geven je een beeld van de belastingmoraal in Nederland.

Belastingmoraal

Belastingmoraal afgelopen jaren

 • De belastingmoraal zegt iets over de intrinsieke motivatie om de belastingregels na te leven. Hoe hoger de score op een vijfpuntsschaal, hoe hoger die intrinsieke motivatie. Gemiddeld wordt een 3,9 gescoord, de belastingmoraal is het hoogste bij de maatschappelijk intermediairs (4,2) en het laagste bij de particuliere belastingplichtigen (3,7).
 • De belastingmoraal vertoont enige schommeling van jaar tot jaar, maar blijft de afgelopen jaren min of meer gelijk bij elke doelgroep.

Non-compliance

Oordeel over aanvaardbaarheid frauderen

  • Compliance houdt in het voldoen aan de belastingregels. Bij non-compliance geldt, hoe hoger het cijfer, hoe minder compliant. Op een vijfpuntsschaal wordt op non-compliance een gemiddelde van 1,9 gescoord. Particulieren en toeslaggerechtigden zijn met een 2,3 en 2,6 minder compliant dan de andere doelgroepen.
  • Is fraude aanvaardbaar? Hierop antwoordt 71% met 'volstrekt onaanvaardbaar' en 15% met 'onaanvaardbaar'.

  Gevoel bij belasting betalen

   Pakkans fraude

    • Gevraagd naar het gevoel dat men heeft bij belasting betalen is drie antwoordmogelijkheden voorgelegd: ik draag iets bij (50%), ik sta iets af (34%), er wordt mij iets afgenomen (16%).
    • De pakkans fraude geeft aan hoe groot de kans wordt geacht dat de Belastingdienst ontdekt dat er iets niet goed gaat in de aangifte. Ruim 80% denkt dat de kans 'neutraal' tot 'zeer groot' is.

    Resultaten Fiscale Monitor 2020

    Wil je meer resultaten bekijken vanuit dit onderzoek? Bekijk dan de overzichten:

    Of bekijk de resultaten van een van de andere thema’s:

    Deel deze pagina