Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Beeld Belastingdienst

Als Belastingdienst hebben we waarden die we in onze werkwijze gebruiken. Herkennen mensen deze waarden? Welk imago heeft de Belastingdienst in Nederland? Ons onderzoek geeft een beeld.

Beeldvorming over dienstverlening door Belastingdienst
  • De beeldvorming over de dienstverlening van de Belastingdienst scoort een 3,3 op een schaal van 1 tot 5. Er is weinig verschil tussen de doelgroepen, onder Douane-klanten is dat met een 3,4 het hoogst, onder fiscaal dienstverleners (3,2) het laagste.
  • Sinds 2014 lijkt de beeldvorming over de dienstverlening van de Belastingdienst heel licht te stijgen.
  Vertrouwen Bewering: De Belastingdienst is betrouwbaar
    • De mate van vertrouwen in de Belastingdienst scoort een 3,5 op een schaal van 1 tot 5. Onder Douane-klanten is dat met een 3,8 het hoogst, onder fiscaal dienstverleners en maatschappelijk intermediairs (3,3) het laagste.
    • 54% geeft aan de Belastingdienst 'wel' of 'helemaal wel' betrouwbaar te vinden.
    Imagokenmerken Belastingdienst Bewering: De Belastingdienst is transparant
      • Van de 8 voorgelegde imagokenmerken, zijn 'deskundig' (3,6 op schaal van 1 tot 5) en 'betrouwbaar' (3,5) het meest van toepassing. 'Transparant' is het minst van toepassing (3,1).
      • 'Transparant' is het kenmerk dat het minst van toepassing op de Belastingdienst wordt gevonden. Gemiddeld wordt 3,1 op een schaal van 1 tot 5 gescoord. Onder Douane-klanten ligt dat met 3,2 het hoogste, bij Fiscaal Dienstverleners is dat met 2,9 het laagst.

      Resultaten Fiscale Monitor 2019

      Wil je meer resultaten bekijken vanuit dit onderzoek? Bekijk dan de overzichten: