Ga direct naar de inhoud

Onderzoek naar etnisch profileren

Publicatiedatum 20-05-2019, 15:43

De Belastingdienst zou etnisch profileren, zo melden diverse landelijke media vandaag. Ook wordt melding gemaakt van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst. Belastingdienst Toeslagen heeft de pers laten weten dat nationaliteit of etnische achtergrond geen rol spelen bij het toekennen van toeslagen noch bij de weging van vermoedens van (georganiseerd) misbruik.

Wel is een van de voorwaarden voor het toekennen van toeslagen dat de aanvrager de Nederlandse nationaliteit heeft of in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning.

Basisregistratie Persoonsgegevens

Om in aanmerking te komen voor toeslagen is de wettelijke voorwaarde dat de aanvrager de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor de toeslagpartner of, in het geval van huurtoeslag, de medebewoner. Voor iemand die geen verblijfsvergunning heeft, maar wel de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, is voor het recht op toeslag een inschrijving bij de Nederlandse (woon)gemeente vereist. Om te kunnen beslissen over een toeslagaanvraag worden nationaliteit en verblijfstitel daarom vastgelegd, zoals deze staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Toeslagen ontvangt deze gegevens vanuit de BRP. Bij een dubbele nationaliteit, waaronder de Nederlandse, wordt uitgegaan van Nederlanderschap. Toeslagen houdt in de systemen ook geen gegevens bij over de nationaliteit van (houders van) gastouderbureaus of gastouders.

Combiteam Aanpak Facilitators

Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) moet fraude door zogeheten facilitators aanpakken en voorkomen. Nationaliteit of etnische achtergrond spelen geen rol bij de weging van vermoedens van fraude. Zaken van CAF starten op basis van onderbouwde vermoedens van georganiseerd misbruik. Deze vermoedens kunnen vele verschillende bronnen hebben, waaronder signalen van buiten de Belastingdienst, zoals de GGD of gemeenten, constateringen tijdens uitgevoerd toezicht door de Belastingdienst of anderszins. Pas na weging van deze signalen wordt een CAF-zaak gestart.

Dat geldt ook voor de casus CAF 11, die speelde in 2014. Daarbij is de kinderopvangtoeslag gestopt bij 235 ouders die kinderopvang afnamen via hetzelfde gastouderbureau. In 2013 werd na signalen zoals hierboven beschreven, een uitdraai uit de systemen gemaakt. Deze bevatte onder andere informatie over gastouderbureau en betrokken gast- en vraagouders, waaronder (via de BRP) gegevens over nationaliteit. Vanaf 2016 werd in een zogenaamde quick scan de 1e (niet de 2e) nationaliteit van aanvrager opgenomen, samen met bijvoorbeeld het burgerservicenummer, het soort toeslag, woonplaats en urenstaten. Sinds 2018 worden de gegevens over nationaliteit niet meer opgenomen in de quick scan.

Meer informatie

Deel deze pagina