Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Onderzoek naar weigeraars die geen informatie verstrekken aan de Belastingdienst

4 mei 2018 15:59

De fiod doet onderzoek naar zwartsparen en buitenlandsvermogenDe Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 3 mei in een strafrechtelijk onderzoek een woning doorzocht in Druten. Het onderzoek is gericht op een 58-jarige vrouw uit Druten, die verdacht wordt van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Er is beslag gelegd op tweehonderdduizend euro en fysieke en digitale administratie.

Dit onderzoek hoort bij een reeks onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen.

In 2015 heeft de Belastingdienst de Zwitserse overheid verzocht om bij een Zwitserse bank informatie op te vragen over Nederlandse ingezetenen die rekeninghouder zijn bij die bank. De Belastingdienst heeft de gevraagde informatie ontvangen van de Zwitserse overheid.

Vervolgens heeft de Belastingdienst schriftelijk om gegevens en inlichtingen gevraagd aan rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hadden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Een aantal rekeninghouders verstrekt niet de gevraagde gegevens en inlichtingen.

Informatie verstrekken verplicht

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn of haar vermogen, of het nu hier of in het buitenland op een rekening staat. Mensen zijn verplicht om informatie hierover te geven aan de Belastingdienst. Veruit de meeste belastingplichten doen dit. Zij geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig. Daardoor loopt de overheid jaarlijks inkomsten mis voor maatschappelijke voorzieningen.

Zwartsparen ondermijnt het belastingstelsel

Zwartsparen ondermijnt het belastingsysteem. Daarnaast bestaat het risico dat zo crimineel geld buiten het zicht van de autoriteiten blijft. De Belastingdienst ziet er daarom op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

De kans dat de Belastingdienst zwartspaarders op het spoor komt, wordt steeds groter. Door het uitwisselen van gegevens is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen.

Zie ook