Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Kamer geïnformeerd over uitkomsten onderzoek aanbestedingsprocedure

31 oktober 2017 19:17

Na een tv-uitzending in februari 2017 is een aantal onderzoeken naar databeveiliging bij de Belastingdienst gedaan. Het laatste onderzoek hiervan is verstuurd naar de Tweede Kamer. Het gaat om een onafhankelijk extern onderzoek naar de aanbestedingsprocedure van de ondersteuning van de Broedkamer.

Uit dit onderzoek blijkt dat op elementen de Aanbestedingswet 2012 bij de aanbesteding onvoldoende is nageleefd. Dit kwam door het ontbreken van heldere procedures, de bedrijfscultuur en het onvoldoende aanwezig zijn van checks and balances. Er is niet vastgesteld dat er sprake was van persoonlijk gewin.

Alle aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. Er is al een aantal acties in gang gezet om verbeteringen binnen de Belastingdienst te realiseren. Zo is er een nieuwe topstructuur ingevoerd waar de verantwoordelijkheden van de verschillende dienstonderdelen helderder in zijn belegd. Daarmee worden de interne checks and balances versterkt. Ook het verscherpt toezicht zorgt voor betere checks en balances bij de aanbestedingsprocedures.

Zie ook