Ga direct naar de inhoud

Informeren burgers en tegemoetkomingsbeleid

Publicatiedatum 26-04-2022

Een belangrijk onderdeel in de aanpak van het FSV-dossier is het goed informeren burgers van wie er gegevens waren geregistreerd in de FSV. Als startpunt hebben in het voorjaar van 2021 ruim 200.000 FSV-geregistreerden een brief ontvangen, waarin zij te horen kregen dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden.

Het grootste deel van deze groep burgers is geïnformeerd over de reden van hun registratie. Later krijgen zij nog te horen of en met wie er gegevens uit de FSV zijn gedeeld. De Belastingdienst brengt met behulp van interne en externe onderzoeken in kaart welke onterechte gevolgen burgers en ondernemers hebben ondervonden van de registratie. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een tegemoetkomingsbeleid.

Man en vrouw zitten aan tafel en lezen een brief van de Belastingdienst.

Openheid

In de FSV stonden 240.000 natuurlijke personen en 30.000 bedrijven geregistreerd. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat de 240.000 burgers worden geïnformeerd over de registratie. Ruim 200.000 burgers ontvingen daarom in het voorjaar van 2021 een brief over de FSV. Zij worden op dit moment ook geïnformeerd over de reden van registratie. Een groep van ca. 40.000 burgers wordt later geïnformeerd of zal geen brief ontvangen omdat er voor hen een bijzondere situatie geldt. Daarvan kan onder andere sprake zijn als het delen van informatie in de FSV gevolgen kan hebben voor lopende strafrechtelijke onderzoeken of personen. Personen die zijn overleden of waarvan geen adresgegevens meer bekend zijn, ontvangen ook geen brief.

Reden van registratie niet altijd te achterhalen

De Belastingdienst wil alle personen wiens gegevens in de FSV stonden, zo goed mogelijk informeren over de reden van registratie en over de mogelijk onterechte nadelige gevolgen van die registratie. Helaas kunnen we in ca. 40% van de gevallen niet voldoende duidelijkheid geven over de reden. Dit heeft te maken met:

  • Gebrekkige registratie: informatie is niet eenduidig vastgelegd in FSV en ook niet altijd terug te vinden.
    Dit bemoeilijkt het (zorgvuldig) trekken van conclusies.
  • Veel FSV-registraties komen voort uit een verouderd systeem. Bij het overzetten van gegevens uit het oude systeem naar FSV zijn details verloren gegaan.
  • Vanaf circa 2015 zijn grote stappen gezet in de kwaliteit van dossiervorming. Oudere dossiers zijn regelmatig incompleet.

Tegemoetkomingsbeleid

Het in kaart brengen en uitwerken van oplossingen voor de onterechte effecten van een FSV-registratie is complex en kost veel tijd. Te veel tijd, in de ogen van sommigen. Daarom informeert de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst regelmatig de Tweede Kamer over de voortgang. Onder andere over een tegemoetkomingsbeleid aan burgers die nadeel hebben ondervonden door hun registratie in de FSV.

In navolging van de technische briefing op 14 en 28 oktober 2021, heeft de staatssecretaris op 6 december 2021 een brief naar de Kamer gestuurd met de eerste ideeën over het tegemoetkomingsbeleid FSV (pdf), gevolgd door een vormgevingsbrief over de tegemoetkoming op 24 juni 2022.

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat burgers snel geholpen worden, maar ook zorgvuldig. Een generieke tegemoetkoming kan sneller gerealiseerd worden, maar doet minder recht aan de situatie van de individuele burger. Het individueel beoordelen van geleden schade betekent meer onderzoek en een langere periode van onzekerheid en onduidelijkheid. De insteek van de Belastingdienst is in ieder geval om schrijnende gevallen het eerst te helpen. De Belastingdienst streeft ernaar om in het najaar van 2022 helderheid te hebben over het tegemoetkomingsbeleid.

Zie ook

Deel deze pagina