Ga direct naar de inhoud

FSV, wanneer gebeurde wat?

Publicatiedatum 20-04-2022

2022

 1. 24 jun

  Vormgeving tegemoetkoming FSV naar Tweede Kamer

  Het kabinet wil burgers en ondernemers tegemoetkomen die nadelige gevolgen hebben gehad van de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De denkrichting van het Kabinet staat in de Vormgevingsbrief Tegemoetkoming FSV die aan de Tweede Kamer is verstuurd.

 2. 29 maa

  Onderzoeksrapporten PwC over effecten van FSV bij MKB en Query’s aan de Poort naar de Kamer

  Vandaag stuurde staatssecretaris Van Rij de laatste 2 FSV-onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer. 1 rapport gaat over de effecten van FSV-registraties bij de directie MKB. Het andere rapport 'Query’s aan de Poort' gaat over risicoselectie. Van Rij: "Ook de conclusies van de laatste twee rapporten zijn ernstig."

 3. 25 jan

  PwC rapporten FSV naar de Tweede Kamer: rapport effecten FSV vanuit P en onderzoek gegevensdeling

  Staatssecretaris Van Rij stuurt vandaag twee onderzoeksrapporten van PwC naar de Tweede Kamer. Het ene onderzoek gaat over de effecten voor burgers, vanwege hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Het andere rapport gaat over gegevensdeling uit de FSV met externe partijen. De resultaten onderschrijven de beelden uit eerdere onderzoeken. Van Rij: “De bevindingen zijn ernstig en bevestigen dat de aanwezige waarborgen rondom toezicht en gegevensbescherming bij de Belastingdienst onvoldoende zijn geweest.” Van Rij weegt de uitkomsten mee bij het bepalen van een tegemoetkomingsregeling voor burgers die ten onrechte zijn getroffen vanwege hun registratie in de FSV.

2021

 1. 9 dec

  Commissiedebat ‘Fraudebestrijding’

  "Het probleem is groter dan we allemaal dachten, en we zijn er nog niet", aldus staatssecretaris Vijlbrief tijdens het commissiedebat over de Fraudeopsporing door de Belastingdienst. Kamerleden gingen met elkaar in debat over de gevolgen rondom de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Deze voldeed niet aan de privacywetgeving en werd door de directies van de Belastingdienst verschillend gebruikt.

 2. 6 dec

  Staatssecretaris schetst mogelijke contouren tegemoetkoming FSV

  Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst), heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief gaat in op mogelijke tegemoetkomingen voor mensen die onterecht benadeeld zijn, vanwege hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Hij heeft dat gedaan vooruitlopend op de nog lopende onderzoeken en definitieve besluitvorming.

 3. 1 dec

  Onderzoeksrapport over effecten FSV bij Toeslagen gepubliceerd

  Staatssecretaris van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) reageert op het verzoek van de vaste Kamercommissie Financiën inzake het conceptrapport over de effecten van de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) op burgers die door de toenmalige directie Toeslagen van de Belastingdienst zijn geregistreerd.

 4. 25 nov

  Derde kwartaalrapportage HVB verstuurd naar de Tweede Kamer

  Vandaag ontvangt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage van de Belastingdienst over de afhandeling van de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB). De kamerbrief gaat in op de verschillende projecten binnen HVB. Bijvoorbeeld de verbeteringsacties in de gegevensverwerking en risicoselectie, het informeren van burgers en ondernemers over hun registratie in de FSV en de verschillende onderzoeken rondom de FSV.

 5. 11 nov

  Brieven met reden van registratie in FSV naar burgers

  Op 11 november kregen 1.650 burgers een brief over de informatie die in de FSV stond over ‘aangiftesignalen omzetbelasting’. In de periode van 16 tot en met 20 november ontvangen 55.000 burgers een brief met enkel de reden ‘aangiftesignalen inkomensheffing’.

  De komende maanden krijgen zo'n 200.000 mensen een brief over de reden van hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV).

 6. 29 okt

  Autoriteit persoonsgegevens publiceert kritisch rapport over FSV

  Bij het verwerken van persoonsgegevens in FSV is “gehandeld in strijd met beginselen van rechtmatigheid, doelspecificatie, juistheid en opslagbeperking”. Dat is de harde conclusie die de Autoriteit Persoonsgegevens trekt in zijn onderzoeksrapport “Belastingdienst - Verwerkingen van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening”.

 7. 30 sep

  Verzenden van brieven aan ouders (wettelijke vertegenwoordigers) van minderjarigen

  De Belastingdienst verstuurt in september een brief aan enkele tientallen ouders (wettelijk vertegenwoordigers) van minderjarigen van wie tot 2020 persoonsgegevens waren opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). In de brief staat waaróm de minderjarige in de FSV was opgenomen. Bijvoorbeeld omdat er in een verzoek om voorlopige teruggaaf onjuiste gegevens waren ingevuld of omdat de Belastingdienst het vermoeden had dat een ander persoon het bsn van het kind misbruikte voor een ongeldige toeslagaanvraag (identiteitsfraude). De brief met de reden van registratie is vooral ter informatie: ouders hoeven niets te doen.

 8. 17 jun

  Kamerbrief Herstellen, Verbeteren, Borgen

  De staatssecretarissen van Financiën hebben de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vorderingen van het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) en daaraan gelieerde verbetertrajecten. Vanuit HVB zijn sinds oktober 2020 verschillende acties ondernomen om problemen op te lossen in de wijze waarop de Belastingdienst is omgegaan met (persoons)registraties, risicomodellen en het gebruik van persoonsgegevens zoals nationaliteit.

 9. 10 mei

  Webinar voor medewerkers

  Tijdens een webinar op 10 mei 2021 zijn medewerkers MKB en Particulieren bijgepraat over hoe het proces Fraude Signalerings Voorziening (FSV) wordt ingericht en welke medewerkers hiermee aan de slag gaan.

 10. 22 apr

  Kamerbrief Herstellen, Verbeteren, Borgen

  De staatssecretarissen van Financiën hebben de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vorderingen van het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) en daaraan gelieerde verbetertrajecten. Vanuit HVB zijn sinds oktober 2020 verschillende acties ondernomen om problemen op te lossen in de wijze waarop de Belastingdienst is omgegaan met (persoons)registraties, risicomodellen en het gebruik van persoonsgegevens zoals nationaliteit.

 11. 9 apr

 12. 28 jan

  Stand van zaken Herstellen, Verbeteren & Borgen

  Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen informeren de Kamer over de stand van zaken van het plan van aanpak Herstellen, Verbeteren & Borgen (HBV). Dit plan is bedoeld om de problemen op te lossen in de manier waarop de Belastingdienst om is gegaan met (persoons-)registraties, risicomodellen en het gebruik van persoonsgegevens zoals nationaliteit.

2020

 1. 13 okt

  Staatssecretarissen kondigen programma ‘Herstellen, verbeteren en borgen’ aan

  De staatssecretarissen van Financiën kondigen een programma aan dat zich richt op het herstellen, verbeteren en borgen van het gebruik van gegevens. Ook informeren zij de Tweede Kamer over de voortgang van de onderzoeken naar de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV), het gebruik van nationaliteit en projectcode 1043.

 2. 14 sep

  Zomerbrief naar de kamer

  In de zomerbrief maken de staatssecretarissen de balans op. Ze schetsen een beeld van de Belastingdienst als betrouwbare en geloofwaardige overheidsorganisatie, die het vertrouwen geniet van burgers en bedrijven en waar medewerkers trots op zijn.

 3. 17 jul

 4. 13 jul

  Extern toezicht

  De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen kondigen aan dat 3 onafhankelijke deskundigen advies gaan geven over hoe extern toezicht op de Belastingdienst eruit kan zien.

  Kamerbrief extern toezicht op de Belastingdienst

 5. 10 jul

  Uitkomst rapport KPMG

  De conclusies van KPMG maken duidelijk dat er extra aandacht nodig is voor verantwoord omgaan met gegevens en AVG-compliancy.

 6. 7 jul

  Berichtgeving Trouw en RTL Nieuws

  De Belastingdienst zou de afgelopen jaren tienduizenden mensen als fraudeur hebben bestempeld op basis van profilering en 'vermoedens van fraude'. Dit melden RTL Nieuws en Trouw.

 7. 28 apr

  FSV besproken in Tweede Kamer

  Staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen van Financiën gaan in op o.a. de werking van de Fraude signaleringsvoorziening (FSV). Ook wordt het extern toezicht benoemd.

 8. 28 feb

  Fraude Signaleringsvoorziening (FSV) uitgezet

  Eind februari is de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV) offline gezet, omdat bleek dat dit systeem niet voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Zie ook

Deel deze pagina