Ga direct naar de inhoud

Nieuws

11 Juni 2021 14:38  - De directeur-generaal van de Belastingdienst bracht, samen met de ambtelijke leiding van 4 uitvoeringorganisaties, vrijdag een bezoek aan informateur Mariëtte Hamer. Zij vertelden wat de…
8 Juni 2021 13:25  - Veel ouders die in de problemen kwamen met de kinderopvangtoeslag hebben schulden. Het gaat om de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Wanneer zij compensatie krijgen, moeten zij die vaak…
8 Juni 2021 12:10  - Om te zorgen voor een financieel gezond Nederland heeft de Belastingdienst veel informatie nodig. Het Security Operations Center (SOC) van de Belastingdienst bewaakt onze gegevens door voortdurend te…

1 Juni 2021 15:36  - Medewerkers van de Belastingdienst bellen tot vrijdag 4 juni tenminste 3.000 mensen die aangifte inkomstenbelasting moeten doen over 2020, maar dat nog niet hebben gedaan en ook geen uitstel hebben…

28 mei 2021 12:30  - Het kabinet heeft de economische steunmaatregelen voor ondernemers verlengd. Jasper Graaff, voorzitter van de Kennisgroep invordering & civiel recht, werkt mee aan de wet- en regelgeving voor deze groep: "Ik moet ervoor zorgen dat we niet alleen kijken naar korte termijnoplossingen. Ons doel is om een balans te vinden tussen invorderen en perspectief bieden aan levensvatbare ondernemingen."

28 mei 2021 11:13  - Ondernemers kunnen nog tot en met 30 juni bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen of verlengen vanwege corona. Wie gebruik maakt van het bijzonder uitstel kan de nog te betalen…

20 mei 2021 09:38  - FORMATIE – Bestuurders van de 5 uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, UWV, Nationale Politie, Rijkswaterstaat en Dienst Justitiële Inrichtingen spraken op 17 mei met demissionair minister-president Rutte. Dat deden ze naar aanleiding van hun oproep vorige maand om de burger meer centraal te stellen in de formatie en het toekomstig regeerakkoord.
11 mei 2021 11:52  - De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnengekregen. Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen hadden dit jaar een week extra om aangifte te doen.

11 mei 2021 10:50  - Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iets mis gaat in de communicatie tussen burgers en de Belastingdienst. Als klachtbehandelaar probeert Alberto Schreutelkamp de verstoorde relatie te herstellen en de burger of ondernemer een luisterend oor te bieden en weer op weg te helpen. “Belangrijkste is dat we de problemen in 1 keer oplossen.”

4 mei 2021 16:30  - Sinds de uitbraak van corona biedt de Belastingdienst ondernemers een helpende hand. Zo kunnen zij uitstel van betaling krijgen en komt er een speciale regeling om de opgebouwde schuld te innen. Maar bedrijven moeten die hulp wel aanvragen. Zo’n 60.000 ondernemers krijgen een brief om de deadline van 1 juli 2021 onder de aandacht te brengen. “Als je als ondernemer het uitstel verlengt, dan krijg je de tijd om je schuld in 36 maanden af te betalen. Zonder verlenging kan dit recht vervallen.”, aldus Karin Christophersen, Ketenmanager Inning en Betalingsverkeer.