Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Nieuws

5 november 2020 15:50  - Ondernemend Nederland is hard geraakt als gevolg van corona. In een onderzoek dat deze zomer is gehouden, bleek ruim de helft van de ondernemers negatieve effecten te voelen in hun bedrijfsvoering en zag een derde dit voorjaar zijn omzet met ten minste 30% dalen. Veruit het grootste deel van de ondernemers gaf aan zich geholpen te voelen door de economische steunmaatregelen van het kabinet, waaronder de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen.
3 november 2020 12:08  - Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen. Managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. “Fraude komt overal voor, en dat willen we graag voorkomen. Als innovator bij de FIOD draag ik bij aan een financieel veilig Nederland”, aldus Alexandra Raven.

29 oktober 2020 13:40  - Wanneer gedupeerde ouders vanuit de kinderopvangtoeslag meer schade geleden hebben dan ze vergoed krijgen, kunnen ze een beroep doen op de Commissie Werkelijke Schade. Deze commissie is onafhankelijk van de Belastingdienst en kijkt naar de ‘werkelijke schade’ die ouders hebben geleden. Maar wat is ‘werkelijke schade’ precies? En waarom is het belangrijk binnen het herstel van Toeslagen om daar naar te kijken? 
27 oktober 2020 16:54  - Het kabinet roept de Belastingdienst op tot maatwerk voor burgers en bedrijven. “Onze professionele handelingsruimte wordt daardoor belangrijker. Daarbinnen kunnen we namelijk zoveel mogelijk laten zien dat we aandacht en oog hebben voor de menselijke maat ”, vertelt Marc van Elk, vaktechnisch strategisch adviseur bij de Belastingdienst. Hij publiceert hier deze week een artikel over in het Weekblad Fiscaal Recht.

22 oktober 2020 14:16  - De staatssecretarissen van Financiën kondigden afgelopen week het programma ‘Herstellen, verbeteren en borgen’ aan, dat moet bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen van de samenleving en de Tweede Kamer in de Belastingdienst. Dit verbeterprogramma is aanvullend op de doorlopende acties die de Belastingdienst al heeft ingezet. De eerste resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Elke 3 maanden informeren we de Tweede Kamer over de voortgang.

20 oktober 2020 15:00  - De Belastingdienst is gestart met een online arbeidsmarktcampagne om te laten zien waarvoor wij ons werk doen: om iedereen bij te laten dragen aan iets voor ons allemaal: zorg, cultuur, veiligheid,…

20 oktober 2020 11:40  - Marc Schwarz denkt en handelt vanuit het belang van de Belastingdienst, de ondernemers en hun fiscaal dienstverleners. “Als relatiebeheerder horizontaal toezicht ben ik een soort ‘oliemannetje’. Ik ben voor de advieskantoren de stem en plek om naar toe te gaan. Deze hulp moet leiden naar een kwalitatief zo goed mogelijke aangifte.”

13 oktober 2020 17:00  - Dinsdag 13 oktober sloten zo’n 80 gemeentes het zogeheten 'Pact van Noordeinde' over betere schuldhulpverlening. Collectief schuldregelen is één van de maatregelen daarin. De Belastingdienst werkt structureel samen met gemeenten om collectief schuldregelen mogelijk te maken. Mensen met schulden bij de fiscus kunnen daardoor eerder hun leven weer oppakken. Inmiddels loopt er na een succesvolle proef in Den Haag ook een proef in Amsterdam.
13 oktober 2020 16:45  - Chris de Beer, Behandelfunctionaris Invordering Het zijn dynamische tijden voor Invordering, de afdeling van de Belastingdienst waar Chris de Beer sinds 2012 werkt in Middelburg. “Het is duidelijk dat er veel onduidelijk is voor ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Daarom nemen we contact op met hen.

9 oktober 2020 12:14  - Nederland wil bij de aanpak van belastingontwijking internationaal zo optimaal mogelijk samenwerken. Daarom organiseerde de Belastingdienst deze week een internationale online conferentie over de Europese Richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/DAC6).  Vanaf 1 januari moeten intermediairs en belastingplichtigen  potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Een belangrijke stap om belastingontwijking te voorkomen.