Ga direct naar de inhoud

Nieuwe staatssecretarissen en directeurs-generaal aan de slag

Publicatiedatum 05-02-2020, 9:41

Om de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren en het meerjarig verbeterprogramma van de Belastingdienst uit te voeren heeft het kabinet besloten de ambtelijke aansturing van de organisatie als geheel te verbeteren. De onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten uit de Belastingdienst. Op interimbasis is inmiddels zowel een nieuwe directeur-generaal aangesteld voor Toeslagen als een voor de Belastingdienst, inclusief FIOD. 

Zij gaan onder politieke leiding van 2 eveneens nieuw benoemde staatssecretarissen aan de slag met het bestuur en het verbeterprogramma van de Belastingdienst. Naast de sturing zijn verbeteren van de managementinformatie en de Belastingtelefoon onderdelen van het meerjarig verbeterprogramma van de Belastingdienst. Dat alles moet gebeuren in een cultuur met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving.

Minister Wopke Hoekstra: “De Belastingdienst heeft als één van de grootste publieke uitvoerders van Nederland een wezenlijke en omvangrijke maatschappelijke opdracht. In de uitvoering van deze taken door de Belastingdienst ontmoeten burgers en bedrijven de overheid en wordt de basis gelegd voor het vertrouwen dat in de Belastingdienst wordt gesteld. Voor een goede uitvoering van deze cruciale taken is een moderne en slagvaardige Belastingdienst een absolute randvoorwaarde. De afgelopen jaren zijn hiervoor al belangrijke stappen gezet. Met deze aanvullende stappen versterken we deze. Sommige van de noodzakelijke veranderingen om de Belastingdienst duurzaam te verbeteren kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. Andere onderdelen zullen jaren vergen.”

José Lazeroms is interim directeur-generaal Belastingdienst: “Ik heb zin in deze klus, om samen met de collega’s van de Belastingdienst en van Financiën te bezien hoe we weer rust, continuïteit en stabiliteit in de organisatie krijgen. Een organisatie waar iedereen weer vertrouwen in heeft.”

Rob Kerstens is interim directeur-generaal Toeslagen: "Toeslagen zijn voor veel Nederlanders belangrijk. Het is daarom van groot belang dat we de dienstverlening van Toeslagen met zorg uitvoeren. Digitaal waar het kan, of met meer persoonlijk maatwerk voor de burger waar dat nodig is. Ook is het zaak de hersteloperatie van CAF 11 uit de incidentensfeer te halen en deze voortvarend uit te voeren met de persoonlijke aandacht die daarbij past."

Hans Vijlbrief is staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst: “Ik wil de Belastingdienst weer saai maken. We hebben een belang bij een stabiele Belastingdienst. Mensen moeten het gevoel hebben dat er eerlijk belasting geheven wordt. We moeten iets doen aan de ICT, aan de informatievoorziening en aan de cultuur. En mensen moeten het leuk vinden om bij de Belastingdienst te werken. Al die zaken zijn belangrijk, maar je verandert ze niet zo maar van de ene op de andere dag.“

Alexandra van Huffelen is staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane: “We moeten ervoor zorgen dat de uitvoering eenvoudiger en menselijker wordt; kijken hoe we het stelsel van toeslagen zo kunnen veranderen dat de menselijke maat meer het uitgangspunt is. Ik vind het erg belangrijk dat de ouders die getroffen zijn door de problematiek weer recht wordt gedaan en dat ze het vertrouwen terugkrijgen. Dat is een belangrijke reden voor mij om de overstap te maken.”

“Ik ben ook staatssecretaris voor Douane. Ook daar ligt een belangrijke opdracht. Allereerst moeten we klaar zijn voor de Brexit, want de impact daarvan is groot. Dat geldt eveneens voor de bestrijding van criminaliteit en ondermijning.”

Meer informatie

Deel deze pagina