Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Mogelijk meer ouders ‘Opzet Grove Schuld’ verweten

27 november 2020 19:22

Kinderopvang

Staatssecretaris Van Huffelen heeft de Kamer geïnformeerd over de vondst van een memo uit 2016 waarin wordt voorgesteld om iedereen met een kinderopvangtoeslagschuld van meer dan 3.000 euro direct het predicaat Opzet Grove Schuld (OGS) te geven. Of het memo ook is uitgevoerd, is nog onbekend op dit moment.

Ouders hebben eerder aangegeven dat ze de indruk hadden dat de Belastingdienst hen tot fraudeur bestempelde zonder dat ze wisten waarom. Zij kregen ‘opzet grove schuld’ verweten. Door dit predicaat kwamen mensen niet in aanmerking voor afbetalingsregelingen op maat. De gevolgen waren vaak ernstig.

Voor mensen die het predicaat Opzet Grove Schuld hadden, heeft Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen eerder dit jaar samen met de Kamer een compensatieregeling opgesteld, juist vanwege de ernstige gevolgen. Ouders krijgen hun onterecht betaalde vordering terug en krijgen daarbovenop een compensatie van 30 procent van dat bedrag.

Onterecht ‘Opzet Grove Schuld’

Toeslagen heeft eerder vastgesteld dat het stempel OGS in 96 procent van de gevallen onterecht was. Dit is aan de Tweede Kamer gemeld met de belofte om meer onderzoek te doen. Tijdens dit onderzoek is een memo gevonden uit 2016. Hierin staat dat ouders die meer dan 3000 euro kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de Belastingdienst automatisch het stempel OGS kregen. Verder lijkt het erop dat ook mensen met een schuld van minder dan 1500 euro het predicaat OGS gekregen hebben terwijl eerder gedacht werd van niet.

Meer onderzoek noodzakelijk

Het is betreurenswaardig dat deze ontdekking samenvalt met de afronding van de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie. De commissie wordt ook over deze ontdekking geïnformeerd.

Vooralsnog is niet bekend of ook uitvoering is gegeven aan het memo. Wat de gevolgen van deze ontdekkingen zijn. En hoe deze raken aan de schuldhulpverlening. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Meer informatie

Bekijk de kamerbrief 'Signalen ten aanzien opzet/grove schuld bij terugvordering kinderopvangtoeslag'

Kijk op de website herstel kinderopvang voor meer informatie.

Deel deze pagina