Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Meer aandacht voor zeer vermogende personen

11 juli 2018 11:01

De Belastingdienst is gestart met een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers voor het programma Zeer vermogende personen (ZVP). Deze doelgroep krijgt een vorm van individuele klantbehandeling. Zo kan de Belastingdienst gericht ingrijpen bij het bewust niet voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving. Voor vermogende personen wordt het hierdoor juist makkelijker om hun fiscale verplichtingen na te komen.


Het fiscale belang en de fiscale complexiteit, dat zijn volgens de Organisatie voor de economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) redenen om speciale aandacht te besteden aan zeer vermogende personen. De OESO adviseert de lidstaten om bijvoorbeeld aparte behandelteams voor deze groep in te stellen. De Belastingdienst startte daarom in 2014 met het programma Zeer vermogende personen (ZVP).

Programmamanager Jan Bijmans geeft aan dat bij de start van het programma ZVP al snel duidelijk werd dat je niet alleen vanuit de aangifte kunt werken. ‘Je moet een breder beeld opbouwen van de zeer vermogende personen.’ Bij deze families staan vooral onderwerpen als veiligheid (privacy), het in stand houden van het vermogen en de overdracht ervan naar de volgende generatie hoog op de agenda. Het is een groep die over het algemeen niet (alleen) door fiscale motieven wordt gedreven. Veel belangrijker vinden zij het om vooraf zekerheid te krijgen over de fiscale gevolgen van bijvoorbeeld een grote schenking, de overdracht van aandelen in de familie of het oprichten van een stichting voor goede doelen. Bijmans: ‘Het is daarom belangrijk om schenk- en erfbelasting, en het toezicht op gerelateerde Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) volledig in de aanpak te integreren.’

Individuele aanspreekpunten

De Belastingdienst beschouwt zeer vermogende personen als een afzonderlijke doelgroep. De doelgroep ZVP bestaat uit families met een vermogen van meer dan € 25 miljoen. Het gaat bijvoorbeeld om zeer vermogende families, dotcommiljonairs, profvoetballers of bekende Nederlanders. Het betreft zo’n 3.400 huishoudens, die naar schatting goed zijn voor een derde van al het vermogen in aanmerkelijk belang in Nederland. Zij krijgen individuele aanspreekpunten; deskundige medewerkers met een brede fiscale kennis. Bij deze aanspreekpunten kunnen ZVP’ers of hun adviseurs met hun fiscale vragen terecht.

‘Met deze dienstverlenende aanpak maken we het zeer vermogende personen gemakkelijker om de belastingregels na te leven’, verduidelijkt Bijmans. ‘Tegelijkertijd zorgt de individuele integrale aanpak ervoor dat de Belastingdienst meer grip krijgt op deze groep. Hierdoor kunnen we niet-compliant gedrag veel gerichter aanpakken.’

Eerste wervingsronde

Het huidige team ZVP bestaat uit 9 medewerkers. De Belastingdienst gaat dit team gefaseerd uitbreiden naar 65 medewerkers. De eerste wervingsronde hiervoor is inmiddels gestart.

Zie ook