Ga direct naar de inhoud

Kindgebonden budget alsnog toekennen

19 februari 2019 17:44

jonge moeder zit achter laptop en doet aangifte inkomstenbelasting

Soms moeten ouders het kindgebonden budget zelf aanvragen. Maar voor een groot deel van de ouders regelen we deze toeslag automatisch. Nu blijkt dat sinds 2008 ongeveer 300.000 tot 400.000 ouders onterecht geen kindgebonden budget hebben ontvangen. Bij het ontwerp van het toeslagensysteem gingen we er vanuit dat ouders na het stopzetten zelf weer het kindgebonden budget moesten aanvragen. Dit klopt niet volgens de wet.

Bij het controleren van het niet-gebruik van toeslagen blijkt nu dat het kindgebonden budget na het stopzetten inderdaad niet automatisch weer werd toegekend. Bijvoorbeeld wanneer het kindgebonden budget is stopgezet door een te hoog inkomen, maar de ouder(s) daarna weer voldoen aan de voorwaarden én een andere toeslag ontvangen. Dan moet de Belastingdienst het kindgebonden budget weer automatisch toekennen.

De Belastingdienst en de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de afgelopen jaren geen signalen gekregen dat het systeem van automatisch toekennen van het kindgebonden budget niet werkte.

Automatisch toekennen: hoe gaat dat?

Als ouders recht krijgen op kinderbijslag stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een startsignaal aan de Belastingdienst. Als deze ouders al huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag krijgen, én ze voldoen aan de voorwaarden, dan kent de Belastingdienst automatisch het kindgebonden budget toe.

Waarom viel de ontwerpfout niet op?

In het 1e jaar werd er meer kindgebonden budget toegekend dan eerder geraamd. Daardoor leek het systeem goed te werken. Daarnaast heeft de Belastingdienst in al die jaren in zo’n 65.000 gevallen het kindgebonden budget opnieuw toegekend, nadat ouders zelf contact opnamen. In de ongeveer 25 miljoen telefoontjes over toeslagen is dit niet opgevallen als een signaal dat de wet niet goed uitgevoerd werd.

Herstellen van onterecht niet ontvangen kindgebonden budget

De Belastingdienst herstelt de fouten van 2013 tot en met 2019. Hiervoor hoeven ouders geen actie te ondernemen. Voor 2018 en 2019 kúnnen ouders wel zelf opnieuw kindgebonden budget aanvragen, als ze denken dat ze er alsnog recht op hebben. Dat kan via Mijn toeslagen op Toeslagen.nl.

Voor 2013 tot en met 2017 kunnen ouders zelf geen kindgebonden budget meer aanvragen. Ze kunnen wel voor het jaar 2015 en verder berekenen of ze recht hadden op kindgebonden budget. Dat kan met een proefberekening via Toeslagen.nl. Dat geldt alleen als de ouders in diezelfde periode ook een andere toeslag kregen.

Binnenkort informeert staatssecretaris Snel van Financiën de Kamer over de hersteloperatie en de benadering van de doelgroep. Eind 2019 werkt het systeem weer zoals het hoort. Zodat ouders vanaf 2020 weer automatisch kindgebonden budget krijgen, als eerder hun budget is stopgezet en ze weer aan de voorwaarden voldoen én een andere toeslag krijgen.

De voorlopige cijfers van de hersteloperatie

  • Ongeveer 60.000 ouders per jaar hebben onterecht geen kindgebonden budget gekregen. Van 2008 tot 2019 zijn het ongeveer 300.000 tot 400.000 unieke alleenstaanden of paren die in een jaar geen kindgebonden budget kregen, terwijl ze er wel recht op hadden.
  • Vóór 2015 liepen ouders elk jaar ongeveer gemiddeld € 600 mis. Vanaf 2015 is dat ongeveer € 1000. Dit verschil komt door het invoeren van extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.
  • In 2015 werd ongeveer 12% van het kindgebonden budget niet gebruikt. Ongeveer 30 tot 40% daarvan is door de genoemde ontwerpfout niet gebruikt, terwijl dat wel had gemoeten. Een percentage dat de afgelopen jaren is opgelopen tot 50%.

Deel deze pagina