Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Kentekenplaatgegevens vooralsnog niet meer verzameld en bewaard

29 augustus 2017 15:17

Nummerplaatgegevens worden niet meer langer bewaardOorspronkelijke publicatiedatum: 28 juni 2017
Datum update: 29 augustus 2017

Om het privégebruik van een auto van de zaak te controleren, maakte de Belastingdienst gebruik van gegevens door kentekenherkenning, de zogenoemde Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Na een uitspraak van de Hoge Raad doen we dat niet meer en zijn de gegevens vernietigd. Ze zijn vooralsnog dus ook niet meer beschikbaar voor het innen van andere belastingen zoals de Motorrijtuigenbelasting.

Eind februari oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van verzamelde beelden met ANPR-camera’s voor het onderbouwen van een naheffingsaanslag loonbelasting privégebruik auto. Als gevolg daarvan heeft de Belastingdienst op 1 maart 2017 het ontvangen van de beelden van politiecamera’s boven de weg stopgezet. Hetzelfde geldt voor de gegevens van de eigen scanauto’s van de Belastingdienst.

Verwijderen gegevens

Na de uitspraak van de Hoge Raad hebben we de gegevens in ons centrale bestand met de ANPR-camerabeelden verwijderd en onomkeerbaar vernietigd. Er zijn nog wel camerabeelden in decentrale bestanden. We onderzoeken nu of het mogelijk is om deze gegevens met digitale middelen uit de decentrale bestanden en relevante dossiers te lichten, om ze vervolgens te kunnen vernietigen.

De gegevens in dossiers die bij onherroepelijke aanslagen horen, bewaren we nog wel. Dit gebeurt tot na afloop van de bewaartermijn. Daarna vernietigen we ook deze camerabeelden.

Filteren van beelden

In het verleden verkreeg de Belastingdienst jaarlijks 1 miljoen beelden via de eigen scanauto’s. Daarnaast ontvingen we op jaarbasis ruim 130 miljoen beelden door medegebruik van de politiecamera’s boven de weg. De Belastingdienst filterde de beelden altijd eerst op relevantie. Jaarlijks werden zo’n 52 miljoen beelden als mogelijk relevant voor nalevingsdoeleinden aangemerkt. Niet relevante beelden van de politiecamera’s zijn steeds binnen 14 dagen vernietigd.

ANPR-beelden die niet leidden tot een belastingaanslag zijn de afgelopen jaren op een aantal momenten vernietigd. Het gestructureerde proces hiervoor was nog in voorbereiding. Daardoor kon het zijn dat de Belastingdienst meer dan één of enkele beelden per kenteken bewaarde. De Hoge Raad constateerde dat zo het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt en hiervoor een voldoende precieze wettelijke grondslag ontbreekt. Daarom gebruikt de Belastingdienst de gegevens van de ANPR-camera’s niet meer bij het opleggen van naheffingsaanslagen.

Vervolg

Het ministerie van Financiën beraadt zich momenteel op de situatie rond de handhaving van het privégebruik auto van de zaak. Bekeken wordt hoe dit goed in de wet te regelen is.
De uitspraken van de Hoge Raad gaan niet over het verkrijgen van camerabeelden voor de Motorrijtuigenbelasting en de belasting op zware motorvoertuigen, maar over de bewaartermijn. Om de ANPR-camerabeelden binnenkort weer te kunnen gebruiken, onderzoekt de Belastingdienst hoe we de processen van verwerking en vernietiging van camerabeelden kunnen versnellen en structureel in kunnen richten. Dit gebeurt in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie ook