Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Kabinet presenteert voorstellen voor hervormingen toeslagen

14 december 2020 14:46

Staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen heeft 14 december 2020 het rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’ gepresenteerd. In het rapport worden 3 scenario’s geschetst om het toeslagenstelsel te hervormen.

Het huidige toeslagenstelsel vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvorderingen en nabetalingen. Er is het afgelopen jaar veel gesproken over de noodzaak om tot een ander stelsel te komen. De problematiek is binnen het huidige stelsel niet op te lossen. De stap naar een nieuw stelsel is dan ook noodzakelijk. Het rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’ laat zien dat het mogelijk is om richting een eenvoudiger stelsel te gaan.

3 scenario’s

Het rapport schetst 3 scenario’s om het toeslagenstelsel te hervormen. Het belang van mensen die toeslagen ontvangen is in deze scenario’s steeds centraal gesteld. Er is bij de alle varianten gekeken of ze begrijpelijk zijn, wat mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s zijn dat de betrokkenen bedragen moeten terugbetalen. Daarnaast is gekeken naar inkomenseffecten en de uitvoerbaarheid.

Keuze aan volgend kabinet

Verandering van het toeslagenstelsel moet zorgvuldig en zal tijd kosten. Het rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’ is geschreven met de formatie van een volgend kabinet in gedachten. Het rapport schetst hoe het stelsel er in 2025 uit kan zien en welke vorm het stelsel heef in de periode daarna. Tijdens de stelselhervorming van toeslagen wordt een goede uitvoering van het bestaande toeslagenstelsel in het oog te houden.

Zie ook

Deel deze pagina