Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Kabinet, Belastingdienst en Toeslagen trekken lessen uit POK-rapport

18 januari 2021 16:10

Het kabinet heeft  - voorafgaand aan het aftreden - via een Kamerbrief haar reactie gepresenteerd op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Daarin wordt een breed pakket maatregelen gepresenteerd. Dit pakket moet recht doen aan getroffen ouders en herhaling van de problemen voorkomen.

In de eerste plaats biedt het kabinet excuses aan alle getroffen ouders en hun kinderen aan. De eerste prioriteit heeft volgens het kabinet het herstel van de schade bij de getroffen ouders. Dat is al in gang gezet en betreft onder andere het uitbreiden van de compensatieregeling, het uitbetalen van € 30.000 aan alle getroffen ouders, vooruitlopend op de behandeling van hun zaak. Ook wordt op korte termijn samen met gemeenten contact gelegd met alle ouders om hulp te bieden bij de ontstane problemen.

Herstel vertrouwen in Belastingdienst en Toeslagen

Het onrecht dat toeslaggerechtigden is aangedaan heeft het vertrouwen in Toeslagen en Belastingdienst ernstig geschaad. Daarom moeten Toeslagen en Belastingdienst werken aan herstel van dat vertrouwen. Dat kan alleen wanneer we mensen weer centraal stellen, onze dienstverlening verbeteren en meer oog hebben voor de gevolgen van ons handelen voor de toeslaggerechtigden. Deze lijn is in 2020 ingezet en zal in 2021 verder worden voortgezet, waarbij we de lessen van de POK nadrukkelijk meenemen.

Er komt meer aandacht voor direct contact met mensen, ook digitaal. Er worden in 2021 extra medewerkers bij Toeslagen aangetrokken. Dit valt samen met de herwaardering van het vakmanschap binnen Toeslagen en de Belastingdienst. Maar het is meer dan alleen extra mensen aantrekken. Minstens zo belangrijk zijn de inrichting en de cultuur van onze organisatie. Daarom werken we aan een open en inclusieve organisatie, waarin medewerkers worden gewaardeerd, waar vakmanschap centraal staat en interne en externe samenwerking de standaard is.

Overzicht maatregelen

Om dat te bereiken zijn allerlei maatregelen nodig bij de Belastingdienst en Toeslagen. Dat zijn maatregelen in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag, maar ook bijvoorbeeld maatregelen in het toezicht, de dienstverlening of de vaktechniek. Sommige maatregelen zijn al in gang gezet, andere volgen nog. Bekijk het overzicht van maatregelen voor Belastingdienst en Toeslagen.

Het rapport Ongekend onrecht laat zien dat er binnen de hele overheid zaken moeten veranderen. Om in de toekomst de problemen die beschreven staan te voorkomen, wil het kabinet aan de slag met 10 belangrijke lessen:

  1. Herstel van gedupeerde ouders verruimen en versnellen
  2. Naar een alternatief voor het huidige toeslagenstelsel
  3. Leren van de praktijk – signalen serieus nemen
  4. Versterken dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid
  5. Hardheid wet- en regelgeving versus de menselijke maat
  6. Geen discriminatie
  7. Informatievoorziening aan parlement en samenleving: openheid is de standaard
  8. Informatiehuishouding: de basis op orde
  9. Rol van de andere staatsmachten
  10. Versterking van het ambtelijk vakmanschap

Een uitgebreide toelichting op deze 10 lessen en een beschrijving van de aanpak per punt staat in de Kamerbrief met de kabinetsreactie.

Zie ook

Deel deze pagina