Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Jaarplan Belastingdienst 2020

Het jaarplan Belastingdienst biedt inzicht in de activiteiten van de Belastingdienst voor burgers en bedrijven, en de keuzes die we maken als het gaat om uitvoering en toezicht. Op basis daarvan bepalen we hoe mensen en middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

 

Het Jaarplan 2020 laat zien hoe we van het achteraf controleren van individuele aangiften en aanvragen steeds meer naar een aanpak gaat waarin we het maken van fouten zoveel mogelijk voorkomen. Daarom willen we burgers en bedrijven zo vroeg mogelijk helpen. Onderdeel van deze aanpak is het leveren van maatwerk.

Menselijke maat

We willen oog houden voor de menselijke maat. Onze uitdaging ligt in het combineren van digitale dienstverlening met een persoonlijke benadering. Dus: massaal en digitaal waar het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet.

Snel overzicht van schulden

In het jaarplan 2020 is ook aandacht voor het voorkomen van en het omgaan met schulden. Zo starten we een pilot met een vorderingenoverzicht op het klantportaal Geldzaken. Op deze manier hebben burgers sneller en gemakkelijker een actueel overzicht van hun schulden bij de Belastingdienst.

Verbetering dienstverlening

De BelastingTelefoon gaat mensen terugbellen als die bij piekmomenten een bericht hebben achtergelaten. Voor fiscaal dienstverleners wordt het bezwaarproces gedigitaliseerd. Daarnaast verbetert de Belastingdienst het ‘horizontaal toezicht’ op bedrijven, bedoeld om de naleving van fiscale regelgeving zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit toezicht via convenanten moet duidelijker, transparanter en eenduidiger worden.

Aanpak constructies

Handhaving is een belangrijk onderwerp in het Jaarplan 2020. Binnen het programma Verhuld Vermogen is het bestrijden van ondoorzichtige constructies één van de prioriteiten. Ook binnenlands verhuld vermogen, ondergebracht in (familie)stichtingen pakken we aan. Daarnaast letten we scherper op fraude in de uitzend- en schoonmaakbranche en komt er extra geld voor de bestrijding van witwassen en ondermijning.

Beheerst vernieuwen

Om alle ambities voor 2020 en daarna te verwezenlijken zijn voldoende medewerkers, een goed werkende ICT, een goede sturing en een duurzame cultuurverandering met aandacht met de menselijke maat belangrijk. Met de aanpak ‘Beheerst vernieuwen’ wordt daaraan gewerkt.

Zie ook