Ga direct naar de inhoud

Jaarplan 2020: inzicht in keuzes uitvoering en toezicht

Publicatiedatum 20-11-2019, 15:22

Het bieden van inzicht in de keuzes voor uitvoering en toezicht. Dat staat centraal in het Jaarplan 2020, dat staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer stuurt. Er is onder andere aandacht voor de schuldenproblematiek, toezicht op bedrijven, de bestrijding van fraude en de stapsgewijze vernieuwing van de dienst.

Van het achteraf controleren van individuele aangiften en aanvragen gaat de Belastingdienst steeds meer naar een aanpak waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarom wil de Belastingdienst burgers en bedrijven zo vroeg mogelijk helpen. Onderdeel van deze aanpak is het leveren van maatwerk.

Menselijke maat

“Het is zaak om oog te houden voor de menselijke maat. De uitdaging voor de Belastingdienst is een digitale dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet”, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer.

Voorbeeld van de wijze waarop fouten kunnen worden voorkomen is een beter uitnodigingsbeleid voor het doen van aangifte. Zo komen minder burgers in een zogenaamd verzuimtraject terecht. Daarnaast verbetert de Belastingdienst de online aangifte en worden brieven en berichten begrijpelijker gemaakt. Ook komt er vervolg op een pilot met een automatisch ingevulde winstaangifte voor zzp’ers.

Snel overzicht van schulden

In het jaarplan is ook aandacht voor het voorkomen van en het omgaan met schulden. Zo start de Belastingdienst een pilot met een vorderingenoverzicht op het klantportaal Geldzaken. Op deze manier hebben burgers sneller en gemakkelijker een actueel overzicht van hun schulden bij de Belastingdienst. Ook komt er een automatische incasso om te voorkomen dat burgers en bedrijven met een betalingsregeling een termijn vergeten te betalen.

Verbetering dienstverlening

De BelastingTelefoon gaat mensen terugbellen als die bij piekmomenten een bericht hebben achtergelaten. Voor fiscaal dienstverleners wordt het bezwaarproces gedigitaliseerd. Daarnaast verbetert de Belastingdienst het ‘horizontaal toezicht’ op bedrijven, bedoeld om de naleving van fiscale regelgeving zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit toezicht via convenanten moet duidelijker, transparanter en eenduidiger worden.

Aanpak constructies

Handhaving is een belangrijk onderwerp in het Jaarplan 2020. Binnen het programma Verhuld Vermogen wordt het bestrijden van ondoorzichtige constructies één van de prioriteiten. Ook binnenlands verhuld vermogen, ondergebracht in (familie)stichtingen, wordt aangepakt. Daarnaast wordt er scherper gelet op fraude in de uitzend- en schoonmaakbranche en komt er extra geld voor de bestrijding van witwassen en ondermijning.

Beheerst vernieuwen

Om alle ambities voor 2020 en daarna te verwezenlijken zijn voldoende medewerkers, een goed werkende ICT, een goede sturing en een duurzame cultuurverandering met aandacht met de menselijke maat belangrijk. Met de aanpak ‘Beheerst vernieuwen’ wordt daaraan gewerkt. De eerste voorzichtige resultaten zijn zichtbaar, met name bij het werven van nieuwe medewerkers, maar de problemen van de Belastingdienst zijn groot, complex en hardnekkig. De oplossing is stapsgewijze aanpak, met een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

De Belastingdienst wil in 2020 onder meer circa 2.000 nieuwe medewerkers werven. Op het gebied van ICT wordt er gewerkt aan het terugbrengen van achterstallig onderhoud naar 39%. Ook worden er resultaten verwacht bij diverse vernieuwingsprojecten, zoals het continu monitoren van vorderingen. En met het meerjarige programma ‘Leiderschap en cultuur’ investeert de dienst in een duurzame cultuurverandering.


 

Het jaarplan

Het Jaarplan 2020 biedt inzicht in de activiteiten van de Belastingdienst voor burgers en bedrijven, en de keuzes die ze maakt als het gaat om uitvoering en toezicht. Op basis daarvan bepaalt de Belastingdienst hoe mensen en middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.

Meer informatie

Deel deze pagina