Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Jaarplan 2019 Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd

5 november 2018 17:42

Leden vergaderen in tweede kamerVandaag heeft staatssecretaris Menno Snel het jaarplan 2019 Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Als Belastingdienst willen we aanspreekbaar zijn voor de samenleving op onze prestaties en op de keuzes die wij maken in uitvoering en toezicht. Daarom sturen we, in aansluiting op de jaarlijkse begroting van het ministerie van Financiën, het jaarplan 2019 Belastingdienst naar de Tweede Kamer. Hiermee krijgt de Tweede Kamer inzicht in de opgaven waarvoor wij in de uitvoering van onze taken gesteld zijn en de keuzes die wij daarin maken. Dit jaarplan voor 2019 is de eerste versie van dit jaarplan ‘nieuwe stijl’.

3 doelgroepen

In deze eerste versie wordt de uitvoerings- en toezichtstrategie uitgewerkt voor drie specifieke doelgroepen: burgers die aangifte doen voor inkomensheffing niet-winst (in het jaarplan aangeduid als particulieren), MKB-ondernemers en toeslaggerechtigden.

Naast de uitwerking van de uitvoerings- en toezichtstrategie voor deze drie doelgroepen, gaat het jaarplan in op de stappen die we zetten ten aanzien van ICT en procesverbeteringen, personeel en verbetering van de sturingsinformatie.

Jaarrapportage

Bij een jaarplan hoort uiteraard een rapportage. In 2020 verschijnt de jaarrapportage Belastingdienst voor het eerst. Ook tussentijds informeren wij de Tweede Kamer over de voortgang door middel van voortgangsrapportages. Deze rapportages laten de voortgang zien ten aanzien van de doelen in het jaarplan en laten ook zien hoe de Belastingdienst presteert op de prestatieafspraken die in begroting van Financiën zijn opgenomen.

Lees het Jaarplan 2019 Belastingdienst op Rijksoverheid.nl