Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Inzet Douane in haven Rotterdam steeds meer risicogericht

24 september 2016 15:38

Rotterdamse havenHet werk van de Douane in de Rotterdamse haven staat regelmatig in de belangstelling. Om dit werk goed te doen, blijft de Douane zich ontwikkelen, risicogericht met hulp van technologie.

De Douane houdt toezicht op verschillende manieren: door aangiftes te behandelen, digitale en fysieke controle op (administraties van) bedrijven en fysiek toezicht. Niet elke container kan gecontroleerd worden. Dat is ook niet nodig. De Douane maakt met hulp van slimme computerprogramma’s en technologie keuzes in wat en hoe er gecontroleerd gaat worden. Daarbij kiest de Douane ervoor om zo effectief mogelijk te controleren. Het toezicht gebeurt steeds effectief door daar te controleren waar de risico’s het grootst zijn, door zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare gegevens (informatiegestuurd optreden) en door gebruik van slimme technologieën, zoals geavanceerde scans en camera’s.

Ook in de Rotterdamse haven worden verschillende toezichtsprocessen uitgevoerd. Er passeren jaarlijks miljoenen containers. Risicoprofielen bepalen hoe de aangiften verder worden afgehandeld en waar we welke toezicht inzetten; fysieke controle door medewerkers, scancontrole, drugshonden, etc. Daarnaast is er generiek toezicht aan de kust, in de haven en bij schepen. Zichtbaar en preventief aanwezig zijn, zijn belangrijke aspecten bij deze vormen van toezicht.

De douanemedewerkers van de afdeling Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht (OSODT, in totaal 150 fte) vormen een gedeelte van de totale capaciteit die de Douane inzet in de haven van Rotterdam. Ze zijn niet alleen om cocaïnesmokkel te voorkomen maar hebben ook een toezichtstaak in accijnswetgeving en andere regelgeving. Om zo effectief mogelijk te controleren, is de Douane van plan een deel van de huidige capaciteit (104 fte) van het OSODT anders in te zetten. Er is een voornemen om dat deel terug te brengen naar 75 fte. Onderdeel hiervan is een plan om met een landelijk visitatieteam te gaan werken en om het aantal auto’ s dat zonder gerichte opdracht rondrijdt in de haven en langs de kuststrook terug te brengen. Zij gaan risicogericht te werk op grond van gerichte informatie.

Het handhavingsniveau van controles van zeeschepen blijft volgend jaar gelijk. Wel verandert de vorm van de controle; er wordt in totaal minder capaciteit ingezet en er komt een kwaliteitsimpuls in de vorm van extra opleidingen, specialisatie en toevoeging van nieuwe competenties aan het team.

Wat betreft het generiek toezicht (patrouilleren in de haven zonder gerichte opdracht) is verdere afname van de inzet in fte te verwachten omdat de Douane de ambitie heeft om samen met het Havenbedrijf Rotterdam cameratoezicht in de gehele haven te realiseren. Dit betekent een juist een intensivering en uitbreiding van het toezicht op een innovatieve wijze, waarbij 24/7 waarneming in de plaats komt van een waarneming van ongebruikelijke situaties door een patrouillerende auto.

De leiding van de Douane is zich bewust van de actuele risico’s van de cocaïnesmokkel in de Rotterdamse haven en andere (lucht)havens in Nederland. De weging van deze risico’s brengt met zich mee dat flexibel en met gebruikmaking van nieuwe methodes op deze risico’s wordt ingespeeld.