Ga direct naar de inhoud

Infographic Belastingdienst VIA IH2020

Voor u ziet u een infographic die de feiten en cijfers weergeeft van de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte Inkomstenbelasting 2020 én de aantallen particulieren ondernemers die hiervoor een aangiftebrief hebben ontvangen.

In de linker helft van deze infographic staat bovenaan de tekst: 8,3 miljoen mensen ontvangen een brief om aangifte te doen. Daaronder is een cirkeldiagram verdeeld in  2 segmenten met in het midden de tekst: 8,3 miljoen mensen. Boven het kleine segment van het diagram staat de tekst 1,5 miljoen ondernemers. Onder het grootste segment  van het diagram staat de tekst 6,8 miljoen particulieren.

In de rechterhelft van de infographic  staat de tekst: Totaal zijn er ruim 212 miljoen gegevens verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte. Daaronder staan twee cirkeldiagrammen. Ieder verdeeld verschillende segmenten die de aantallen van de hoeveelheid gegevens voorstellen.

In het midden van het bovenste cirkeldiagram staat de tekst: De Belastingdienst heeft ruim 101 miljoen gegevens opgehaald.

Links naast dit diagram staan de tekstblokken:

  • 42 miljoen Banksaldi, spaartegoeden en dividend
  • 33,7 miljoen Loongegevens van werkgevers en pensioenmaatschappijen
  • 16,3 miljoen Bankschulden en hypothecaire gegevens

Rechts naast dit diagram staan de tekstblokken:

  • 171 duizend Scholingsuitgaven
  • 400 duizend Overige inkomsten (ROW)
  • 1,1 miljoen Buitenlandse spaartegoeden en pensioenen
  • 2,1 miljoen gegevens van verzekeringsmaatschappijen
  • 5,4 miljoen WOZ gegevens

In het midden van het onderste cirkeldiagram staat de tekst: Ruim 111 miljoen overige gegevens zijn beschikbaar.

Links naast dit diagram staat het tekstblok: 57 miljoen Niet-financiële persoonsgegevens zoals naam, BSN nummer.

Rechts naast dit diagram staan de tekstblokken:

  • 24,8 miljoeninformatie voor tussenpersonen
  • 29,2 miljoen gegevens uit eerdere belastingaangiftes