Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

ICT-systemen op orde krijgen voor vernieuwing

6 juni 2018 21:58

Een serverruimte van de belastingdienst

De vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer kreeg 5 juni een vertrouwelijke briefing over de ICT van de Belastingdienst. De directeur-generaal en de CIO van de Belastingdienst gaven een gedetailleerde toelichting over de huidige stand van zaken van de ICT en hoe de ICT wordt aangepakt.

Tijdens de technische briefing over de ICT is met voorbeelden aangegeven wat goed en wat nog niet op orde is. Daarbij zijn de voorbeelden ‘inning’ en ‘omzetbelasting’ aangemerkt als slecht op orde. Die kwalificatie richt zich op de toekomstbestendigheid en de mogelijkheden om aanpassingen te doen in deze systemen, het zegt niet zozeer iets over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de ICT-systemen.

Voorop staat dat iedereen belastingen kan blijven betalen en toeslagen kan ontvangen. Omdat de continuïteit altijd gegarandeerd moet zijn, gaat de Belastingdienst stap voor stap vernieuwen. Zo kan de balans gehouden worden tussen vernieuwing en beheersing.

Inmiddels is de informatie van de vertrouwelijke briefing openbaar geworden. Lees meer informatie in de presentatie Briefing IT-landschap Belastingdienst.

Zie ook