Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Hoe werkt het systeem van voorschotten bij toeslagen?

21 juni 2017 18:44

Hoe werkt het systeem van voorschotten bij toeslagen?De Belastingdienst ontvangt veel vragen over de wettelijke systematiek van voorschotten bij toeslagen. Ook in de media krijgt dit aandacht. Toeslagen zijn er om burgers financieel te ondersteunen. Door de wettelijke voorschotsystematiek is het onvermijdelijk dat er echter ook sprake zal zijn van terugvorderingen en nabetalingen.

Belastingdienst/Toeslagen werkt met een wettelijk systeem van voorschotten om de burger tegemoet te komen in de kosten die hij heeft voor zijn zorgpremie, huurwoning of onderhoud of opvang van zijn kinderen. De bedragen van de voorschotten baseren we onder andere op een schatting van het actuele inkomen van de burger. De burger moet deze schatting van het inkomen zelf opgeven.

Na afloop van het toeslagjaar stelt de Belastingdienst de toeslag definitief vast. Een belangrijke oorzaak van terugvorderingen of nabetalingen is een verkeerd geschat inkomen in de voorschotfase.

Wijzigingen doorgeven

Omdat de Belastingdienst in de voorschotfase niet op de hoogte is van eventuele veranderingen in het leven van de burger, is het voor de Belastingdienst niet mogelijk om daar vooraf de toeslag op te baseren. Alleen de burger zelf kent zijn actuele situatie.

Gaan de kinderen naar een andere kinderopvang? Verandert de hoogte van de huur? Of stijgt of daalt het inkomen? Dergelijke veranderingen kunnen invloed hebben op toeslagen. Daarom moet de burger zelf wijzigingen aan ons doorgeven via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Op deze site staat ook hoe de burger een wijziging kan doen.

Hulp bij het schatten van inkomen

Een belangrijke oorzaak van terugvorderingen is een verkeerd geschat inkomen in de voorschotfase. Het schatten van het inkomen voor de toeslagen is soms lastig voor burgers. Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen en het maken van een schatting van het inkomen kunnen burgers terecht bij de BelastingTelefoon.

Daarnaast heeft de Belastingdienst een netwerk van 145 Toeslagenservicepunten. Dit zijn maatschappelijke organisaties waar burgers terecht kunnen voor hulp.

Terugvorderingen voorkomen

Op het moment dat we de toeslagen voor het komend jaar automatisch continueren, passen we waar nodig en mogelijk de inkomens aan op basis van de bij de Belastingdienst bekende inkomensgegevens. Doel is dat het geschatte inkomen zo min mogelijk afwijkt van het na afloop van het toeslagjaar definitief vast te stellen inkomen, zodat er minder hoeft te worden teruggevorderd.

Burgers die al weten dat zij in het nieuwe jaar een nieuwe baan krijgen, moeten dit inkomen zelf controleren en eventueel aanpassen. Dat is op de beschikking vermeld. Belastingdienst/Toeslagen startte onlangs ook met een pilot waarbij we burgers bij bepaalde levensgebeurtenissen zoals een nieuwe baan of afstuderen, proactief attenderen om hun inkomen opnieuw te schatten.

Ook de ingevoerde toezichtmaatregelen en het steeds meer uitvoeren van controles in de actualiteit moeten er aan bijdragen dat het terug te vorderen bedrag en het aantal terugvorderingen afneemt.

Betalingsregeling

Ondanks alle inspanningen kunnen we niet helemaal voorkomen dat er soms te veel aan toeslagen wordt uitgekeerd. De burger kan gebruikmaken van een betalingsregeling voor het voldoen van de terugvordering.

Bij het niet voldoen aan een betalingsverplichting, zijn er verschillende vormen van dwangvordering mogelijk. Daarnaast volgen wij met dynamisch monitoren of burgers (op een later moment) terugvorderingen alsnog kunnen voldoen.

Toeslagen in cijfers

Jaarlijks zijn er een miljoen nieuwe aanvragers en ongeveer drie miljoen mutaties voor toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen keert jaarlijks 7 miljoen toeslagen uit. 6 miljoen huishoudens zijn hierbij betrokken. In totaal gaat het om een bedrag van 13 miljard per jaar.
Maandelijks wordt er circa een miljard euro aan toeslagvoorschotten uitgekeerd.

Cijfers ten aanzien van nabetalingen en terugvorderingen zijn te vinden in de halfjaarsrapportages van de Belastingdienst.

Zie ook