Go directly to content
Naar de homepage

Blog: Het belang van privacy

11 december 2017 20:38

Bij ons op de afdeling Data & Analytics (D&A) van de Belastingdienst hangt een uitspraak van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen aan de muur: without privacy there was no point in being an individual. Dat citaat doet me beseffen dat privacy voor ieder individu iets anders inhoudt, en wat een uitdaging het is om tegemoet te komen aan 17 miljoen eisen.

Ook bij mijn collega’s staan privacy en databeveiliging hoog in het vaandel. Toch zijn er fouten gemaakt bij D&A. Wij vinden het zeer ernstig dat die fouten zijn gemaakt. Er is terecht hard ingegrepen. De nominatie voor de Big Brother Award van Bits of Freedom roept dan ook gemengde gevoelens op.

Kritische geluiden

We worden nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt. En op het belang van privacy en daarmee onze opdracht om daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan. We lopen niet weg voor kritiek. Kritische geluiden houden ons scherp. Ze laten onder andere zien dat er ongerustheid is over hoe de Belastingdienst met data omgaat. Dat trekken we ons aan.

Transparant over gegevens

Iedereen begrijpt dat de Belastingdienst veel gegevens gebruikt om zijn werk goed te doen. Laat ik kort iets vertellen over het werk van de Belastingdienst. De gegevens gebruiken we om belasting te innen, toeslagen uit te keren en toezicht te houden op het goederenverkeer. We verbeteren er onze dienstverlening mee zodat burgers en bedrijven gemakkelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En gegevens zijn van belang in het toezicht, zodat de Belastingdienst er voor kan zorgen dat iedereen de behandeling krijgt die hij verdient.

We zijn transparant over welke gegevens we hebben, van wie we ze krijgen en aan wie we ze verstrekken. Dit alles staat in een openbaar register. Daarnaast heeft ieder individu het recht om bij ons op te vragen welke gegevens we van hem of haar hebben. Iets dat we makkelijker aan het maken zijn.

We gebruiken de gegevens binnen de kaders van de wet. Daarbij gaan we soms tot aan de hoogste rechter om uit te zoeken wat die wet nu precies zegt, zoals bij het verzamelen en bewaren van camerabeelden van kentekens.

In gesprek

Maar er is meer. Het gaat er niet alleen om de letter van de wet na te leven, maar ook om het maatschappelijk debat. De Belastingdienst is open over zijn handhavingsstrategie en laat zo concreet mogelijk zien welke keuzes hij maakt en welke vraagstukken daarbij optreden. Over die keuzes en vraagstukken gaan we graag in gesprek met Bits of Freedom en andere organisaties.

Hans Timmermans
Directeur Data & Analytics