Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Herstel voor ouders op schema

4 december 2020 19:09

Het herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema. Eind dit jaar zijn 430 ouders in acute problemen en schrijnende situaties geholpen. Dit staat in de vierde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag, die staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

De 430 ouders die geholpen zijn, komen bovenop de 108 ouders die in juli zijn uitbetaald. Ook hebben 104 ouders een bedrag gekregen op basis van de noodvoorziening en hebben 172 ouders een eerste betaling gekregen. Het aantal ouders dat in aanmerking komt voor de vergoeding van 750 euro, wordt uitgebreid. De regeling is bestemd voor alle ouders die zich voor 1 november 2020 gemeld hebben voor herstel, inclusief de ouders die al eerder dit jaar compensatie hebben gekregen. Inmiddels hebben ruim 8.600 ouders die vergoeding ontvangen. Die vergoeding wordt nu uitgebreid naar twee andere groepen ouders: ouders bij wie de invordering in maart is stopgezet en ouders die onterecht bericht kregen dat zij niet met CAF-11 vergelijkbaar waren én die zich nog niet hebben aangemeld voor herstel. Dat zijn in totaal zo’n 7.350 ouders. Zij hoeven geen actie te ondernemen en krijgen het geld automatisch uitbetaald, als de Belastingdienst over de juiste gegevens beschikt. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk nog in december.

Compensatieregeling uitgebreid

Daarnaast kondigt de staatssecretaris aan dat de bestaande compensatieregeling voor de kinderopvangtoeslag en de Opzet/Grove Schuld tegemoetkoming worden uitgebreid naar zowel de huurtoeslag, de zorgtoeslag als het kindgebonden budget. Dit omdat mogelijk ook hier mensen vooringenomen behandeld zijn of onterecht een OGS-stempel kregen. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

Subsidieregeling juridische hulp

Voor ouders die juridische hulp willen, kondigt de staatsecretaris een subsidieregeling aan, zodat die hulp gratis is. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtsbijstand wordt de uitvoering daarvan ingericht. De Raad voor de Rechtsbijstand zorgt voor de uitvoering daarvan. In de Voortgangsrapportage staat daarnaast dat ouders die de kwalificatie Opzet/Grove Schuld hebben gekregen, een brief ontvangen waarin staat dat zij geen fraudeur waren, dat dit predicaat onterecht is geweest en dat de problemen niet door hen zijn veroorzaakt.

Speciale gezant

De samenwerking met de gemeenten krijgt verder vorm met het voornemen om een speciale gezant te benoemen. Die kan zich inzetten om de samenwerking met de gemeenten zo goed mogelijk te laten verlopen. En zoekt manieren om ouders die zich nog niet hebben gemeld, te benaderen. Daarnaast meldt de staatssecretaris dat het straks mogelijk is om gegevens van ouders met gemeenten uit te wisselen, zodat zij makkelijk contact kunnen leggen om aanvullende hulp te bieden. Daarvoor moeten de ouders wel zelf toestemming geven.

Zie ook

Deel deze pagina