Go directly to content
Naar de homepage

Halfjaarsrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer

1 november 2018 16:37

Het binnenhof verlicht tijdens de avondStaatssecretaris Menno Snel heeft de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage blikt terug op de afgelopen maanden van 2018. De staatssecretaris informeert de Kamer hiermee over uitvoeringszaken van de dienst.

De afgelopen periode stond in het teken van het hernemen van de veranderaanpak bij de Belastingdienst. De rapportage beschrijft de voortgang van deze aanpak en gaat in op de voortgang van actuele onderwerpen waarvoor dat is toegezegd.

Zoals gebruikelijk gaat de staatssecretaris ook in op moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Daarnaast geven de productiecijfers en de daarbij behorende indicatoren inzicht in het presteren van de Belastingdienst in de afgelopen periode.

Nieuwe structuur van informatievoorziening

In overleg met de Kamer is er gekomen tot een hernieuwde structuur van informatievoorziening naar de Tweede Kamer. Door middel van een Jaarplan en drie voortgangsrapportages wordt de Kamer straks geïnformeerd over de planvorming en voortgang van doelstellingen en de veranderopgave van de Belastingdienst. Het eerste Jaarplan in deze ‘nieuwe stijl’ wordt begin november naar de Kamer gestuurd.

Lees de gehele halfjaarsrapportage op Rijksoverheid.nl