Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Definitief toegekende toeslagen 2016

Elke maand ontvangen circa 6 miljoen huishoudens een toeslag als tegemoetkoming in de kosten voor de huur, zorgpremie, kinderen en kinderopvang. De Belastingdienst werkt met voorschotbedragen gebaseerd op het actuele inkomen. Na afloop van het toeslagjaar stelt de Belastingdienst vanaf juni vast of het uitbetaalde voorschotbedrag klopt en kent de toeslag definitief toe. Dit doen we aan de hand van het werkelijke inkomen. Aantallen vast te stellen toeslagen en definitief toegekende toeslagen (Toeslagjaar 2016 - peildatum 3 april 2018).


Kinderopvangtoeslag


    Huurtoeslag


      Zorgtoeslag


        Kindgebonden budget