Go directly to content
Naar de homepage

Ontvangen belastingen in 2016

De Belastingdienst zorgt voor het innen van geld voor de BV Nederland. Geld voor onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg. Voor sociale zekerheid, snelwegen, spoorlijnen en nog veel meer. Dit doen we door het heffen, innen en controleren van belastingen.


Verwerkte aangiften

Inkomstenbelasting 13,5 miljoen
Loonheffing (= loonbelasting en premie volksverzekeringen) 7,8 miljoen
Vennootschapsbelasting 0,7 miljoen
Omzetbelasting (btw) 8,4 miljoen
Bijdrage Zorgverzekeringswet 2,1 miljoen
Motorrijtuigenbelasting 9,3 miljoen
Invoerrechten en accijnzen 25,0 miljoen
Overige belastingen 0,6 miljoen

 


Ontvangen belastingen en premies