Go directly to content
Naar de homepage

Eerste resultaten werving zichtbaar

17 oktober 2018 14:07

De maatregelen die de Belastingdienst nam om nieuwe medewerkers te vinden, hebben effect. In september zijn ruim 240 mensen ingestroomd. Dat meldt staatsecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst past zijn dienstverlening en toezicht aan en is daarom beheerst aan het vernieuwen. Om die reden werkt de dienst sinds april van dit jaar aan een nieuwe en intensievere wervingsaanpak. Alleen al in 2018 zijn er meer dan duizend vacatures voor onder meer fiscalisten, ICT-ers, (register) accountants en data-analisten. Ook in de daaropvolgende jaren is de behoefte groot.

Eén van de maatregelen om sneller nieuwe collega’s binnen te halen, is het inkorten van het sollicitatieproces. Door het instellen van selectieboulevards vinden nu alle gespreksronden op één dag plaats. Geschikte sollicitanten krijgen aan het eind van de dag een aanbod. Daarnaast is de Belastingdienst op de arbeidsmarkt zowel offline als online zichtbaarder. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale bijeenkomsten waar belangstellenden kennis kunnen maken met het werk bij de Belastingdienst. De capaciteit van het Employablility Center, het wervings- en selectiebureau, is meer dan verdubbeld om dat mogelijk te maken.

Instroom nu groter dan uitstroom

Hoewel de uitstroom van medewerkers de afgelopen maanden groter was dan de instroom van nieuwe medewerkers, lijkt die trend in september doorbroken. ‘Dat maakt mij voorzichtig hoopvol voor het vervolg’, stelt staatsecretaris Snel,  ‘ook als ik kijk naar de ongeveer 350 mensen die in september een contract hebben getekend en in de maanden hierna zullen instromen bij de dienst.’

Desondanks meldt de staatsecretaris aan de Kamer dat de achterstand in de werving voor 2018 ‘dit jaar niet meer geheel kan worden ingehaald’. Om ervoor te zorgen dat de inning van de belastingen en het uitkeren van toeslagen niet in gevaar komt, worden tijdelijk uitzendkrachten of externen ingehuurd.

De Belastingdienst kende tot 2016 een laag personeelsverloop. De afspraken uit de vertrekregeling in 2015 veranderden dat. De gevolgen daarvan zullen tot 2020 merkbaar zijn. Daarnaast kent de dienst ook een mismatch tussen beschikbare medewerkers en de uit te voeren werkzaamheden.

Wervingsresultaten Brexit

De totale wervingsopgave bij de Douane in de voorbereiding op de Brexit telt 928 fte tot eind 2019. Het doel voor 2018 is 373 fte in te laten stromen, deze nieuwe medewerkers moeten vanaf maart 2019 inzetbaar zijn. De Douane slaagt er vooralsnog goed in nieuwe douaniers aan te trekken. De vacatures uit de eerste en tweede wervingsronde zijn grotendeels vervuld. En ook in de derde en vierde wervingsronde zijn er voldoende geïnteresseerden. Zo staat in de brief aan de Kamer.

Zie ook