Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Uitleg advies commissie Donner

Een brede groep ouders die gedupeerd is door de manier waarop de kinderopvangtoeslag is uitgevoerd, krijgt hiervoor compensatie. Het kabinet neemt het advies van de commissie Donner (de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen) over. Op een aantal punten gaat het kabinet een stap verder om ouders tegemoet te komen.

Het gaat om 2 groepen ouders. Als eerste de ouders die op een vergelijkbare vooringenomen wijze zijn behandeld als de ouders die betrokken zijn bij eerdere fraudeonderzoeken waarover de commissie Donner in november 2019 heeft geadviseerd. Deze groep ouders krijgen, volgens dezelfde criteria als de ouders waarover Donner heeft geadviseerd in november 2019, een compensatie. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de schrijnende gevallen.

En als tweede de ouders die gedupeerd zijn door de buitenproportionele hardheid van het toeslagenstelsel. Zij krijgen met terugwerkende kracht terug wat zij in het verleden (naar de inzichten van nu) disproportioneel hebben moeten terugbetalen aan toeslagen.

Uitleg doelgroepen gedupeerden kinderopvangtoeslagen

Videoboodschap voor ouders

Staatssecretaris Van Huffelen heeft een videoboodschap gemaakt voor de ouders van mogelijk gedupeerden.

 

Lees ook