Ga direct naar de inhoud

Samen werken aan herstel kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst werkt met vele partijen samen om ouders die door de problemen met kindertoeslag getroffen zijn te helpen. Er zijn organisaties die helpen, meedenken of kritisch meekijken in het herstelproces.

Zo kijken verschillende partijen mee bij het herstellen van de gemaakte fouten en het helpen van de gedupeerde ouders. De volgende partijen kijken mee:

Samenwerking Gemeenten

Een van de partijen waarmee Belastingdienst/Toeslagen samenwerkt is de gemeenten. Samen hebben zij een overeenkomst getekend. De samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie ook andere hulp ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp op het gebied van wonen, werk, gezin, gezondheid en schulden. Hulp die de Belastingdienst niet kan geven. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om gedupeerde ouders over de volle breedte hulp te bieden.

Contactgegevens ouders

Om te kunnen helpen, hebben de gemeenten de contactgegevens nodig van de gedupeerde ouders in hun gemeente. Eerder mocht de Belastingdienst als gevolg van de privacywet geen gegevens met de gemeente delen. Sinds kort mag dat onder zeer strikte voorwaarden wél. Iedere ouder mag de hulp van de gemeente afwijzen. Als ouders niet met de gemeente willen praten, dan heeft dat dus geen gevolgen voor de herbeoordeling door de Belastingdienst. De gemeente neemt dan ook geen contact meer op.

Loket voor ouders

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. Om gemeenten te ondersteunen bij het bieden van die hulp, komt er daarnaast binnen de Belastingdienst/Toeslagen een speciaal loket. Dat beantwoordt vragen van gemeenten over alles rondom het herstel van wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslag.

Overzicht aantal ouders per gemeent per 11 maart 2021

In deze lijst staat per gemeente hoeveel ouders zich hebben gemeld vanwege de problemen met de kinderopvangtoeslag. Als er nieuwe meldingen zijn, vullen we de lijst aan. Soms weten we niet waar een ouder woont. Die ouders staan apart onderin de tabel maar we tellen ze wel mee in het totaal.