Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Samen werken aan herstel kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst werkt met veel partijen samen om ouders die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn te helpen. Er zijn organisaties die helpen, meedenken of kritisch meekijken in het herstelproces.

Samenwerking Gemeenten

Een van de partijen waarmee Belastingdienst/Toeslagen samenwerkt is de gemeenten. Samen hebben zij een overeenkomst getekend. De samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie ook andere hulp ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp op het gebied van wonen, werk, gezin, gezondheid en schulden. Hulp die de Belastingdienst zelf niet kan geven.

Contactgegevens ouders

Om te kunnen helpen, hebben de gemeenten de contactgegevens nodig van de gedupeerde ouders in hun gemeente. De Belastingdienst/Toeslagen deelt hiervoor gegevens van de gedupeerde ouders met de gemeente. De ouder mag de hulp van de gemeente afwijzen. Als ouders niet met de gemeente willen praten, dan heeft dat geen gevolgen voor de herbeoordeling door de Belastingdienst/Toeslagen. De gemeente neemt dan geen contact meer op.

Aantal aanmelders per gemeente

In onderstaande lijst staat per gemeente hoeveel ouders zich hebben gemeld vanwege de problemen met de kinderopvangtoeslag. Regelmatig vernieuwen we deze lijst. Soms weten we niet waar een ouder woont of wonen ouders in het buitenland. Deze ouders zijn niet meegenomen in de aantallen in dit bestand.

Overzicht aantal gemelde ouders per gemeente per 30 juli 2021

Msnp en Wsnp

Wilt u als gemeente weten hoeveel van uw inwoners in een Wsnp of Msnp traject zitten? Dan kunt u dat zien in onderstaand overzicht. Hierin staan de wettelijke of minnelijke akkoorden waarbij de Belastingdienst als schuldeiser partij is. Schuldregelingen voor gedupeerde ouders waarbij de Belastingdienst of Toeslagen géén partij is, vallen wel onder het Besluit Compensatie Schuldentrajecten, maar staan NIET in dit overzicht. De Belastingdienst heeft immers geen zicht op deze groep vanuit haar eigen administratie.

Aantal aanmelders per gemeente in Wsnp of Msnp  per 2 augustus 2021

Loket voor ouders

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. Om gemeenten te ondersteunen bij het bieden van die hulp, komt er daarnaast binnen de Belastingdienst/Toeslagen een speciaal loket. Dat beantwoordt vragen van gemeenten over alles rondom het herstel van wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslag.

En verder kijken mee

Ook andere partijen kijken mee bij het herstellen van de gemaakte fouten en het helpen van de gedupeerde ouders. De volgende partijen kijken mee: