Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Herstel kinderopvangtoeslag

Uitleg advies commissie Donner

Uitleg CAF-11

Documenten

Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is veel niet goed gegaan. Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de gevolgen voor en de impact op de betrokken ouders uit het oog verloren.

Toen in 2012, 2013 en 2014 een aantal kinderopvangorganisaties of bemiddelingsbureaus van fraude met (kinderopvang-) toeslag werden verdacht, heeft de Belastingdienst onderzoek gedaan naar deze bureaus en de toeslagen van aangesloten ouders gecontroleerd. De uitbetaling is vaak onterecht gestopt. Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures hadden te lange doorlooptijden. Ouders zijn vooringenomen behandeld. Die vooringenomenheid hield in dat de Belastingdienst vanaf het begin uitging van het vermoeden dat de ouders fraude hadden gepleegd. Achteraf blijkt dat in veel gevallen niet terecht. Deze gezinnen hebben daardoor onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel.

We doen nu ons uiterste best om de problemen voor de benadeelde ouders op te lossen. We komen gedupeerden tegemoet en proberen ook hun rechtsgevoel te herstellen. Een onafhankelijke adviescommissie is gevraagd om met aanbevelingen te komen voor concrete maatregelen. Deze adviescommissie Uitvoering Toeslagen adviseert over wie er wordt gecompenseerd en hoe dat wordt berekend.

Herstel en verbetering organisatie

Inmiddels worden de werkprocessen van Toeslagen doorgelicht en verbeterd. Er komt meer ruimte voor de menselijke maat en is er een apart telefoonnummer geopend voor betrokken ouders. Bij het telefoonnummer kunnen ouders hun verhaal doen, zich aanmelden als gedupeerde en een verzoek indienen om de invordering tijdelijk stop te zetten. Gelijktijdig werkt het ministerie van Financiën samen met het ministerie van SZW aan voorstellen voor verbetering van de regelgeving rondom kinderopvang. En overweegt het kabinet een nieuw systeem voor Toeslagen.

Berichten over herstel kinderopvangtoeslag