Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Herstel kinderopvangtoeslag

Tijdlijn problemen kinderopvangtoeslag

In de tijdlijn staan de belangrijkste ontwikkelingen rond de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Informatie schuldeisers

De Belastingdienst werkt met schuldeisers aan een oplossing voor de schuldenproblematiek van de gedupeerden kinderopvangtoeslag.

Samen werken aan herstel kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst/Toeslagen werkt met verschillende partijen samen om gedupeerde ouders te helpen.

Herstelproces Kinderopvangtoeslag

Bent u zelf benadeeld en wilt u meer weten over het herstelproces Kinderopvangtoeslag?

Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is veel niet goed gegaan. Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de gevolgen voor en de impact op de betrokken ouders uit het oog verloren. In 2020 is gestart met herstellen van dat wat niet goed is gegaan bij de getroffen ouders. Dit wordt gedaan door de Herstelorganisatie Toeslagen (vanaf januari 2021 een zelfstandig onderdeel binnen Toeslagen).

Achtergrond

Toen in 2012, 2013 en 2014 een aantal kinderopvangorganisaties en bemiddelingsbureaus werd verdacht van fraude met (kinderopvang-) toeslagen, heeft de Belastingdienst onderzoek gedaan naar deze bureaus en de toeslagen van de aangesloten ouders gecontroleerd. De uitbetaling is vaak onterecht gestopt. Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures hadden te lange doorlooptijden. Ouders zijn vooringenomen behandeld.

Die vooringenomenheid hield in dat de Belastingdienst vanaf het begin uitging van het vermoeden dat de ouders fraude hadden gepleegd. Achteraf blijkt dat in veel gevallen niet terecht. Deze gezinnen hebben daardoor onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel.

Een onafhankelijke adviescommissie is gevraagd om met aanbevelingen te komen voor concrete maatregelen. De Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT) adviseert ook over wie er wordt gecompenseerd en hoe dat wordt berekend.

Ook worden de werkprocessen van Toeslagen doorgelicht en verbeterd. Er komt meer ruimte voor de menselijke maat. Gelijktijdig werkt het ministerie van Financiën samen met het ministerie van SZW aan voorstellen voor verbetering van de regelgeving rondom de kinderopvang. En overweegt het kabinet een nieuw systeem voor Toeslagen.

We doen nu ons uiterste best om de problemen voor de gedupeerde ouders op te lossen. We komen hen tegemoet en proberen ook hun rechtsgevoel te herstellen.

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Het herstelproces wordt uitgevoerd door de UHT. Er kijken verschillende partijen mee bij het herstelproces: een Ouderpanel, een Kindpanel, 3 onafhankelijke commissies voor ouders en de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvang - die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het herstelproces.

Voor getroffen ouders

Getroffen ouders kunnen zich ook nog steeds bij ons melden. Zodra hun dossier in behandeling wordt genomen, krijgen ze een persoonlijk zaakbehandelaar (pzb’er) toegewezen. Die pzb’er staat de ouders tijdens het gehele proces bij, en ouders kunnen er hun verhaal doen.

Meer lezen? Alle informatie voor getroffen ouders is te vinden op toeslagen.nl/herstel.

Op deze website vind je o.a.:

  • Informatie over het verloop van het proces
  • Contactgegevens van het Serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag
  • Informatie over de persoonlijk zaakbehandelaar
  • Informatie over hulp van de gemeente en andere organisaties
  • Actuele informatie
  • Verhalen, video’s en een blog van staatssecretaris van Alexandra van Huffelen
  • Dashboard met de laatste stand van zaken

Berichten over herstel kinderopvangtoeslag