Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Derde rapportage DBA geeft inzicht in ontwikkelingen

20 april 2017 17:48

Timmerman en zzper aan het werkHet onderzoek naar de “herijking arbeidsovereenkomst” van het Ministerie van Sociale Zaken wordt op korte termijn aan de informateur en de Tweede Kamer aangeboden zodat het in de formatieonderhandelingen kan worden gebruikt. Voor het zomerreces wordt helderheid gegeven over het verdere traject Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en de gevolgen hiervan voor het opschorten van de handhaving. Het doel is om opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd te geven om zich aan te passen. Dit blijkt uit de derde rapportage DBA die staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de tussentijd heeft de Belastingdienst zoals bekend de handhaving op dit terrein opgeschort. Zzp’ers en opdrachtgevers, met uitzondering van kwaadwillenden, hoeven zich dus in ieder geval tot 1 januari 2018 geen zorgen te maken over boetes of naheffingen.

Kwaadwillenden

De Belastingdienst handhaaft in de tussentijd uitsluitend bij kwaadwillenden. Dan gaat het om situaties waarin overduidelijk sprake is van schijnzelfstandigheid omdat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst heeft daarbij tien opdrachtgevers in het vizier en is met zes van deze opdrachtgevers in gesprek. Ook is de Belastingdienst bij enkele andere potentiële kwaadwillenden met een feitenonderzoek bezig, onder andere om vast te stellen of deze opdrachtgevers hun werkwijze inmiddels hebben aangepast en, zo niet, of zij voldoen aan de definitie van kwaadwillende.

De voortgangsrapportage verwijst ook naar een onderzoek van de Belastingdienst naar de ontwikkeling van de omzet van zzp’ers. Hoewel het onderzoek geen volledig beeld kan geven, tonen de cijfers een toename van omzet van de geselecteerde groep zzp’ers in de jaren 2011 tot en met 2016.

Zie ook