Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Corona

Maatregelen

De uitbraak van het coronavirus is zeer ingrijpend. De Belastingdienst doet er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Blijf op de hoogte

De overheid doet er alles aan u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle veranderingen en maatregelen als gevolg van de coronacrisis.

Routekaart

Deze tijd van corona vraagt veel van ondernemers. Zo kunnen de steunmaatregelen fiscale impact hebben op hun situatie.

Bijna iedere persoon en elk bedrijf wordt helaas geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Wat zijn daarvan de gevolgen? Voor particulieren en ondernemers, voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers en organisatie?

Privacygegevens gewaarborgd

Het allerbelangrijkst is nu natuurlijk dat iedereen gezond is en blijft, zowel thuis als op het werk. Om hieraan bij te dragen, werken zoveel mogelijk medewerkers van de Belastingdienst thuis. Vanzelfsprekend zijn ook in thuiswerksituaties de veiligheid en privacy van gegevens goed geborgd.

Ondersteuning

Om deze moeilijke tijden zo goed mogelijk door te komen wil de Belastingdienst burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Het kabinet heeft diverse maatregelen getroffen, denk bijvoorbeeld aan uitstel van betaling of een verlaging van de aanslag.

Goede bereikbaarheid

De Belastingdienst wil zo goed mogelijk bereikbaar blijven om iedereen te helpen en, daar waar dat kan, de gewone belastingzaken door laten lopen. Dit zal de komende periode niet altijd mogelijk zijn, uit voorzorg. Zo zijn onder meer de hulp bij het doen van aangiften, voorlichtingsbijeenkomsten en overleggen met fiscaal dienstverleners uitgesteld. Daar waar het kan, vinden de gesprekken telefonisch plaats. Lees ook de informatie over onze bereikbaarheid.

Toeslagen en aangifte

Gelukkig blijven ook veel zaken hetzelfde. Zo blijft de Belastingdienst toeslagen en voorlopige aanslagen op vaste tijdstippen uitbetalen en kan Nederland gewoon aangifte doen.

We hopen dat iedereen daaraan zijn bijdrage kan leveren. Door de aangifte op tijd in te sturen als dat mogelijk is. Zo zijn bijvoorbeeld de loonaangifte-gegevens van werkgevers belangrijk om uitkeringen aan zieke medewerkers uit te kunnen betalen en om gebruik te maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Buffers

Nederland is een financieel gezond land. Daardoor kan het kabinet een breed pakket aan maatregelen aanbieden. Waaronder belastingmaatregelen waarmee wij burgers en bedrijven die het hardst zijn geraakt, kunnen ondersteunen. Dat kunnen we bovendien langere tijd volhouden als burgers en bedrijven de gezondheidsregels volgen en de belastinginkomsten op orde blijven. Dat is gelukkig het geval. We vragen iedereen daarin zoveel mogelijk uw bijdrage te blijven leveren: houd vol.

Berichten over corona

30 juni 2021

Kabinet verlengt betalingsregeling ondernemers

30 juni 2021

Ondernemers met betalingsproblemen door corona kunnen tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling  aanvragen of verlengen bij de Belastingdienst. Corona heeft voor veel ondernemers financiële uitdagingen opgeleverd. Daarom wil de Belastingdienst hen helpen met uitstel van…

4 mei 2021

Belastingdienst attendeert 60.000 ondernemers op betalingsregeling

4 mei 2021

Sinds de uitbraak van corona biedt de Belastingdienst ondernemers een helpende hand. Zo kunnen zij uitstel van betaling krijgen en komt er een speciale regeling om de opgebouwde schuld te innen. Maar bedrijven moeten die hulp wel aanvragen. Zo’n 60.000 ondernemers krijgen een brief om de deadline van 1 juli 2021 onder de aandacht te brengen. “Als je als ondernemer het uitstel verlengt, dan krijg je de tijd om je schuld in 36 maanden af te betalen. Zonder verlenging kan dit recht vervallen.”, aldus Karin Christophersen, Ketenmanager Inning en Betalingsverkeer.

10 maart 2021

Ondernemers met coronaschuld: verleng bijzonder uitstel

10 maart 2021

De Belastingdienst maakt zich zorgen over een groeiende groep van inmiddels bijna 60.000 ondernemers. Zij hebben na afloop van hun uitstelperiode nieuwe betalingsachterstanden opgebouwd en hebben nog niet gevraagd om verlenging van hun uitstel. Daarom adviseert de Belastingdienst ondernemers die nieuwe belastingen niet kunnen voldoen, om voor 1 juli 2021 het bijzonder uitstel te verlengen. Alleen zo kunnen zij een beroep doen op de huidige aflossingsregeling van 36 maanden.