Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Compensatie voor getroffen ouders kinderopvangtoeslag

19 november 2019 15:45

KinderopvangDe Belastingdienst gaat de gedupeerde ouders die onterecht geen kinderopvangtoeslag kregen of moesten terugbetalen compenseren. Het gaat om de ouders betrokken bij de CAF 11-zaak. Ook heeft de dienst maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Een adviescommissie onder leiding van minister van staat Donner publiceerde vorige week een interim-rapportage, waarin onder meer staat dat de grenzen van de handhaving doelbewust zijn opgezocht en zelfs zijn overschreden. De Belastingdienst betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren.

Financiële compensatie

In de rapportage geeft de adviescommissie aan hoe de getroffen ouders kunnen worden gecompenseerd voor materiële en immateriële schade. De Belastingdienst volgt deze adviezen onverkort op.

Per dossier wordt nu gekeken naar de precieze compensatie. Alles is er op gericht om de getroffen ouders dit jaar nog financieel tegemoet te komen. Op korte termijn komen er ook aanbevelingen voor de andere ouders in de overige CAF-zaken.

Herhaling voorkomen

Daarnaast neemt de dienst maatregelen die herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Zo komt er een onderzoek of het vereenvoudigen van de Belastingdienst de organisatie effectiever kan maken. Ook komt er meer maatwerk in de dienstverlening en werkt de dienst hard aan een meer open cultuur.

Meer maatwerk

De mogelijkheden voor meer maatwerk in dienstverlening onderzoekt de Belastingdienst onder meer samen met het ministerie van SZW in het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. Meer maatwerk moet er voor zorgen dat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Denk aan eerder signaleren, begeleiden van ouders en verbetering van de digitale dienstverlening. Zo test de dienst momenteel de kinderopvangtoeslag-app. Ouders kunnen hierin makkelijk en snel hun eigen situatie raadplegen, notificaties ontvangen en zo nodig hun gegevens aanpassen.

Wat is er fout gegaan?

Naar aanleiding van een grote fraudezaak is de Belastingdienst in 2013 gestart met het bestrijden van ‘oneigenlijk gebruik’ van toeslagen. Bij deze aanpak van fraude bij kinderopvangtoeslag heeft de dienst te hard opgetreden en is er veel fout gegaan.

Gezinnen zijn onterecht hun kinderopvangtoeslag kwijtgeraakt. Daardoor hebben zij materiële en immateriële schade geleden.

Advies commissie Donner opgevolgd

De commissie Donner heeft de Belastingdienst geadviseerd om de ouders die gedupeerd zijn te compenseren. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft dit advies overgenomen. De Belastingdienst gaat de schade compenseren. De ouders in de CAF 11-zaak zijn hierover in een brief geïnformeerd.

Eindrapport Adviescommissie volgt

De adviescommissie komt in een volgend rapport met haar eindoordeel. Het is de verwachting dat de commissie dan verder in gaat op verbetering van de rechtsbescherming van burgers.

Zie ook