Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ ondersteunt ondernemers

20 juli 2017 15:59

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW) publiceerde samen met de Belastingdienst en brancheorganisaties de Checklist Werken met uitzendbureaus. De checklist is voor ondernemers die uitzendkrachten willen inhuren en zich afvragen: ‘is het uitzendbureau dat ik wil inschakelen wel bonafide?

In de checklist staan 9 vragen voor de ondernemer over de keuze van een uitzendbureau. Het gaat onder andere om juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel, het gebruik van een G-rekening, betalen van een eerlijk loon en juiste facturering. Ook worden een aantal vragen gesteld over de eigen verantwoordelijkheid van de inlener. Na beantwoording verschijnt een conclusie welke punten van het bureau wel op orde zijn en welke bijvoorbeeld niet.

Verantwoordelijkheid

Het merendeel van de uitzendbureaus houdt zich aan de regels, maar er zijn malafide uitzendbureaus die uitzendkrachten onderbetalen en uitbuiten of loonheffingen niet afdragen. Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, veroorzaken oneerlijk concurrentie voor de grote groep die de regels wel naleeft.

Ook inleners van uitzendkrachten kunnen hun verantwoordelijkheid nemen om misstanden met uitzendwerk tegen te gaan. Bovendien zijn inleners in sommige gevallen aansprakelijk als zaken niet goed zijn geregeld. De checklist helpt bedrijven om hun uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier te regelen.

Fouten voorkomen

De samenwerking bij de totstandkoming van de checklist past in de Handhavingsstrategie van de Belastingdienst. Die houdt in dat wij waar mogelijk samenwerking zoeken met andere partijen om fraude of het maken van fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Waar belastingplichtigen regels bewust niet willen naleven of frauderen, probeert de Belastingdienst naleving van de regels af te dwingen. Zo kent de Belastingdienst al langer een structurele aanpak van malafide uitzendbureaus.

Zie ook