Ga direct naar de inhoud

Toeslagen

26-04-2021 - Het Kennisnetwerk is het online platform voor maatschappelijk intermediairs die mensen helpen met de processen van de Belastingdienst, zoals toeslagen en aangiften. Kennis, ervaring en leren in de praktijk komen hier samen. Het platform onderging een metamorfose. Voor het maatschappelijk werkveld is het belangrijk om één loket te hebben voor vragen en voor informatie. Het Kennisnetwerk voorziet hier nu nog beter in.
05-03-2021 - HANDHAVING - Diverse media berichten vandaag over de handhaving van de regels voor het toekennen van toeslagen, met name in de periode 2005 – 2013. De Belastingdienst laat in een eerste reactie weten dat vanaf de beginperiode de regels strikt zijn geïnterpreteerd. Bij controle kon dat mensen in problemen brengen.
14-12-2020 - Staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen heeft 14 december 2020 het rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’ gepresenteerd. In het rapport worden 3 scenario’s geschetst om het toeslagenstelsel te hervormen.
Categorie :
04-12-2020 - Het herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema. Eind dit jaar zijn 430 ouders in acute problemen en schrijnende situaties…
30-11-2020 - Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën stuurden op 24 november het laatste gezamenlijke Jaarplan van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane naar de Tweede Kamer. In 2021 starten Toeslagen en Douane als zelfstandig directoraat-generaal en gaat de Belastingdienst zich concentreren op zijn fiscale taken. 2021 is in die zin een overgangsjaar.
27-11-2020 - Staatssecretaris Van Huffelen heeft de Kamer geïnformeerd over de vondst van een memo uit 2016 waarin wordt voorgesteld om iedereen met een kinderopvangtoeslagschuld van meer dan 3.000 euro direct het predicaat Opzet Grove Schuld (OGS) te geven. Of het memo ook is uitgevoerd, is nog onbekend op dit moment.
11-09-2020 - Veranderingen in je leven, zoals een scheiding of het kopen van een huis, kunnen gevolgen hebben voor je belastingaangifte of de hoogte van je toeslagen. Niet iedereen weet dit. Daarom is de Belastingdienst 11 september gestart met de bewustwordingscampagne ‘life events’. De gehele campagne loopt tot eind 2020.  De campagne is afgetrapt met een tv-spot en online video. Belangrijke onderwerpen voor deze campagne zijn het bezitten van een eigen woning, scheiden en kinderopvangtoeslag.  Bij deze onderwerpen maken burgers de meeste fouten in hun aangifte. Ook krijgt de Belastingdienst hier veel vragen over.
05-08-2020 - Mensen met jonge kinderen hebben een druk leven, waarin regelmatig iets verandert. Wie dat vergeet door te geven, ontvangt al snel te veel of te weinig kinderopvangtoeslag. Henry Vermaas heeft meegewerkt aan de app die hen hierbij helpt. "Ouders kunnen in de app hun voorschot kinderopvangtoeslag inzien en wijzigen. Ze krijgen een signaal als wij verwachten dat hun maandbedrag te hoog is. Zo kunnen ouders beter ongewenste navorderingen voorkomen."
31-07-2020 - HERSTEL TOESLAGEN – Een eerste groep van 100 gedupeerde ouders heeft eind juli compensatie gekregen. Dit is het begin van het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag.
17-07-2020 - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën noemt de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat Toeslagen bij de verwerking van de nationaliteit van mensen heeft gediscrimineerd ,,zeer ernstig’’. "Het verbod op discriminatie dient strikt gerespecteerd te worden. Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Ik wil hiervoor dan ook mijn oprechte excuses aanbieden.’’ Dit schrijft Van Huffelen aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport “De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag”. De AP constateert in het rapport dat Toeslagen bij het verwerken van persoonsgegevens onrechtmatig heeft gehandeld. Dat gebeurde op 3 punten. Bij 2 daarvan is sprake geweest van discriminatie, en daarmee van onbehoorlijk handelen.