Ga direct naar de inhoud

Rapportages

14-12-2020 - De Belastingdienst biedt jaarlijks aan circa 50.000 mensen die dat nodig hebben persoonlijk hulp bij aangifte (Huba) op locatie. Vanwege de COVID-19-maatregelen is die persoonlijke hulp dit jaar opgeschort. Het uitstel voor het doen van aangifte voor de mensen die we nog niet op locatie konden helpen is daarom verlengd van 1 januari tot 1 mei 2021. Deze persoonlijke hulp bij aangifte bieden we aan burgers met bijvoorbeeld onvoldoende fiscale of digitale kennis, een taalbarrière of een fysieke beperking. Niet alleen de Belastingdienst biedt hen hulp. Zo'n 500.000 burgers krijgen bij het invullen van hun aangifte hulp van maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, sociaal raadslieden en fiscaal studenten van hogescholen.
Categorie :
01-12-2020 - Strategisch adviseur Peter Wijntje is schrijver van het Belastingdienstdeel van het Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane. In dit plan staat wat de 3 onderdelen komend jaar te doen staat. In zijn blog vertelt Peter hoe de publicatie tot stand kwam. "Een van de speerpunten is dat we onze dienstverlening gaan verbeteren.”
Categorieën :
26-05-2020 - Tussen november 2019 en april 2020 voerde Deloitte een onderzoek uit naar de cultuur van de Belastingdienst. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 25 mei door staatssecretarissen Alexandra van…
Categorieën :
17-04-2019 - 'De veranderopgave is onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan', schrijft staatssecretaris Snel bij de 23e Halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Naast de vernieuwing van de dienst komt onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan bod. De Belastingdienst vernieuwt met een beheerste, stapsgewijze aanpak. Met de focus op personeel, ICT en sturing legt de dienst een stevig fundament om verder op orde te komen. Daarbij zal de verbetering van de ICT binnen de dienst een van de grootste uitdagingen blijven.
Categorie :